Vårdrelaterade skador fortsätter att öka i vården, men man tror att det är en underrapportering och att det faktiska talet är betydligt högre. Utbildningen i säkerhet måste öka liksom kunskapen om hur man anmäler vårdskador. Tandvårdsskadade är exempel på patienter som med all säkerhet är underrepresenterade. Många vet inte att man exempelvis kan få skadestånd för vårdskador eller orkar inte anmäla tandläkaren då man tror att det inte leder någon vart 

Antalet skadeanmälningar fortsätter att öka i vården och förra året rapporterades 17 000 vårdskador. Man kan anta att det systematiska lärandet är dåligt då samma fel tenderar att återkomma. Vårdgivare lär sig helt enkelt inte av sina egna fel.  Det behövs nationella initiativ både för att ha ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och för att sprida kunskap över regiongränserna, enligt artikel i Läkartidningen.

Alla som arbetar i vården behöver utbildning i systematiskt patientsäkerhetsarbete. En del kanske anser att sådant arbete tar tid från själva den vårdande delen. I industrin, i flyget och på många andra arbetsplatser arbetar man aktivt och systematiskt med säkerhetsarbete. Det gäller att lära av misstagen och att hela tiden sträva efter att bli bättre och drivkraften är att minska kostnader och spara pengar. 

I tandvården, där endast omkring 10 procent av behandlingarna är evidensbaserade, tycks patientsäkerhetsarbetet vara ännu sämre än i den medicinska vården. Möjligen beror det på att många tandläkare är ensampraktiserande och kanske upplever att tiden inte räcker till.  Patienterna kanske också är mindre benägna att anmäla vårdsskador. 

Det tycks vara svårt att få med vårdgivare på ett aktivt och framgångsrikt patientsäkerhetsarbete. Många vårdgivare säger att vi gör ändå så gott vi kan.För ett effektivt patientsäkerhetarbete behövs uppföljning av den kliniska verksamheten inklusive enkäter till patienterna om vad som händer när de lämnat mottagningen. Klagomålen måste också tas på allvar och dokumenteras.

Till information från Socialstyrelsen
Till information i Läkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu