Andelen som avlider på grund av vårdskador är procentuellt liten, men det är ändå årligen 1 400 personer som dör på grund av vårdskador i samband med somatisk slutenvård för vuxna på akutsjukhus, enligt en ny utredning som gjorts av Socialstyrelsen. Av dessa ansågs 39 procent ha kunnat undvikas. Det handlar alltså om mer än 500 onödiga dödsfall om året. Hur det ser ut i äldreomsorgen, den psykiatriska vården, barnsjukvården eller tandvården har inte analyserats i denna utredning. 

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att analysera andelen vårdskador inom den somatiska akuta slutenvården för vuxna. Analysen har gjorts genom granskning av ett slummässigt antal journaler.

Analysen visar att när en skada eller en vårdskada bidrog till dödsfall dominerade främst vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador som en följd av kirurgiska åtgärder. Risken för dödsfall är större vid dessa skador än vid andra typer av skador. Av de skador som orsakade eller bidrog till dödsfall bedömdes att 39 procent hade kunnat undvikas, vilket innebär mer än 500 onödiga dödsfall.

För skador som krävde snabba livräddande insatser eller som gav bestående men dominerades skador vid kirurgiska ingrepp. Då handlade det om ca 60 procent vårdrelaterade skador. Sedan tidigare är det känt, att vid drygt fyra procent av vårdtillfällena i somatisk vård för vuxna vårdas patienten på en plats dit patienten förflyttats efter den första akuta bedömningen.

 Analysen av de allvarligaste skadorna och vårdskadorna visar att förbättringar av patientsäkerheten är angelägen och också inom vilka området som förbättringarna är mest angelägna. Det gäller bland annat ett fortsatt intensivt infektionsförebyggande arbete, att använda skattningsverktyg för att bedöma patienters sjukdomsläge och att varje patient vårdas med adekvat kompetens på rätt vårdnivå.

Tandvårdsskadeförbundet befarar att andelen vårdskador inom tandvården är betydande. Liknande analyser behövs även för andra områden än den akuta slutenvården. Patientsäkerhetsarbetet inom alla vårdområden måste prioriteras.

Till utredningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu