Många kroniska sjukdomar hänger ihop med parodontit och de bakterier som finns i tandköttsfickor. Det handlar bland annat om diabetes, reumatisk artrit, osteoporos, Alzheimers sjukdom , Parkinsons sjukdom och psoriasis, enligt danska forskare. 

Parodontit är en sjukdom som kan leda till tandlossning. Den orsakas av bakterier som kryper ner i tandköttet och orsakar inflammation. När inflammationen pågått en tid bryts själva vävnaden runt tanden ner och fästet försvinner, vilket så småningom kan leda att hela tanden lossnar.

Nu visar det sig att man hittar samma bakterier eller antikroppar mot dem vid flera olika kroniska sjukdomar. Det är sedan tidigare känt att hjärt- och kärlsjukdomar har kopplingar till bakterier i munhålan. Nu har danska forskare gjort en sammanställnin av vad som gäller om andra koniska sjukdomar och kopplingen till parodontit. 

Parodontit tycks öka risken för insulinresistens  dvs diabets typ 2. När det gäller reumatisk artrit finns starka kopplingar till bakterien Porphyramonas gingivalis och förekomst av antikroppar mot denna bakterie. Åtgärder för att minska parodontiten leder ofta till minskade besvär av reumatisk artrit, enligt forskarna. 

För osteoporos har forskarna också funnit kopplingar till munbakterier och god oral hygien kan minska risken för osteoporos. Även Alzheimers sjukdom liksom Parkinsons sjukdom verkar påverkas av parodontit och de bakterier som finns i munhålan. Gällande Parkinsons sjukdom och psoriasis har minskad risk för sjukdomarna uppmätts hos dem som har god munhygien. 

Det finns således många anledningar till att sköta tänderna. Dock kan parodontit drabba även personer som sköter tänderna bra.

Tandvårdsskadeförbundet har tidigare uppmärksammat behovet av bra näring för att minska kariesrisken. Sannolikt gäller detsamma för parodontit och därför är det klokt att aktivt agera för att få i sig mineraler, fettlösliga vitaminer och C-vitamin för att minska risken för både karies och olika former av samsjuklighet. 

Sjukdomar som hänger samman med parodontit (forskningsrapport, danska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu