SKaPa är en förkortning av Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit. Det är ett nationellt register för tandvård i såväl offentlig som privat regi. Deltagande i registret sker på frivillig basis för kliniker och beslutas av vårdgivaren.

Registret innehåller uppgifter om utförd vård och behandling. Informationen överförs till SKaPa med automatik från tandvårdens olika journalsystem. Det skapades år 2009 för att bistå i utvärdering och utveckling av såväl den förebyggande som reparativa vården gällande karies och parodontit (tandlossning).

De grundläggande syftena med SKaPa är att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl sjukdomsförebyggande som sjukdomsbehandlande åtgärder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit.

SKaPa skall dessutom bidra till vårdutveckling inom tandvården, stödja vidareutveckling av nationella riktlinjer samt ge underlag för forskning. Det är Region Värmland som har det centrala personuppgiftsansvaret för SKaPa. Registret finansieras, i likhet med andra kvalitetsregister, av Nationella Kvalitetsregister via SKR. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation i vilken alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar.

Klinikerna som deltar i SKaPa får kontinuerligt sammanställningar över patientarbetet avseende karies och parodontit. Avsikten är att den enskilde patienten skall känna en trygghet i att behandlaren är beredd att jämföra sina behandlingsresultat med andras samt vara villig att utveckla sina metoder för att kunna ge en bättre vård. På varje medverkande klinik skall det finnas information om SKaPa. Infon består av en informationsskylt i väntrummet samt en broschyr, speciellt riktad till patienter.

Data som rör enskilda patienter är sekretesskyddade. De patienter som ej önskar delta med sina patientuppgifter i registret har rätt att avstå eller att få sina uppgifter avlägsnade. Patienten skall ges möjlighet att ta del av information om registrering i registret.

Årsrapporterna är offentliga och de innehåller en hel del intressant information om svensk tandvård. Man kan ta del av uppgifter om tandhälsan i sitt närområde eller på det nationella planet.

Länkar:
SKaPa:s hemsida
Årsrapporter

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)