Det har gått mode i begreppet evidensbaserad vård eller evidensbaserad medicin. Viktigt att känna till är att bara omkring 25 procent av den medicinska vården är evidensbaserad och för tandvården är andelen betydligt lägre. Flertalet vårdgivare använder sig således främst av beprövad erfarenhet eller testar sig fram. Evidensbaserad vård innebär att hänsyn tas till vetenskapliga bevis, vårdgivarens kliniska kunnande och patientens unika situation och önskemål.

Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och när man arbetar med evidensbaserad vård kombinerar man evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål, skriver SBU (Statens kunskapscentrum för hälso- och sjukvården) på sin hemsida.

Vidare berättar SBU att den som vill arbeta med evidensbaserad vård börjar med att formulera en tydligt avgränsad fråga. Nästa steg är att systematiskt söka, granska och väga samman tillgängliga forskningsresultat från studier som försökt ge svar på frågan. Slutsatserna tillämpas sedan utifrån den kliniska situationen och varje enskild patient. Målet är att använda de metoder som gör störst nytta.

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar får ofta höra att fyllningsbyte inte är evidensbaserad vård. Då kan det vara bra att kunna hänvisa till SBU:s tolkning av evidensbaserad vård och också fråga läkare och tandläkare hur mycket av den vård de själva tillämpar som är evidensbaserad. Och kanske också fråga vilken vetenskaplig litteratur de lutar sig mot.

De flesta vårdgivaren kanske gör så gott de kan, men helt klart är att många gömmer sig bakom populära uttryck som evidensbaserad vård för att slippa vidta vissa åtgärder. Titta därför på SBU:s hemsida och läs om vad man menar med evidensbaserad vård. Tillämpades sådan tolkning av begreppet skulle det aldrig vara problem för tandvårdsskadade att få den hjälp de behöver.

Till SBU:s information om evidensbaserad vård.

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu