En nyligen publicerad forskningsrapport har sammanställt tidigare forskning om vacciner. Studierna har bedrivits under nästan ett halvt sekel och visar att vissa vacciner med levande, men försvagat virus, ökar motståndskraften även mot andra sjukdomar. Däremot har vaccinering med avdödade viruspartiklar ökat dödligheten hos framför allt flickor. 

Danska forskare har sedan 40 år tillbaka följt upp vaccinering av barn i flera afrikanska byar och bland annat funnit att dödligheten hos flickor ökar jämfört med pojkar om vaccinet innehåller avdödat virus. Får man däremot ett vaccin med levande, men försvagade virus, minskar risken.

Forskarna har publicerat sina resultat och tagit upp dem med WHO, men inte fått något gensvar. Nu har de publicerat en sammanfattande artikel i Clinical Microbiology and Infections.

Forskningen visar att en del vacciner skyddar mot helt andra sjukdomar än de de är designade att vara verksamma mot. Forskarna menar att orsaken är att dessa vacciner sätter igång immunförsvaret och därmed ger ett mer allmänt skydd. Andra vacciner har forskarna funnit ger ökad dödlighet rent allmänt.

Studierna har gjorts av Peter Aaby och av Christine Stabell Benn från Syddanskt universitet. En intervju och sammanfattning av artikeln  finns på danska. Resultaten har presenterats för WHO, men forskarna menar att WHO i flera årtionden blundat för deras resultat som visar att vissa vacciner ger ökad dödlighet hos flickor. 

Redan 1979 påbörjade Peter Aaby studier av vacciner som gavs till Afrikanska barn. Redan innan Aaby reste dit hade svenska forskare visat att endast hälften av barnen i Guinea-Bissau överlevde till femårsåldern. Detta trodde man berodde på undernäring, men Aaby fann att väldigt få barn var undernärda i staden Bandim där han var verksam.

En mässlingepidemi visade att även välnärda barn dog av mässlingen. Det måste alltså finnas en annan orsak till den höga barndödligheten än undernäring. Han påbörjade vaccinering mot mässling i Bandim och startade samtidigt forskningsstationen Bandim Health Project. 

Redan efter ett år fann han att dödligheten bland vaccinerade barn var betydligt lägre än hos dem som inte fått vaccinet. Dödligheten var så mycket lägre att det inte kunde ha enbart med mässlingen att göra. Han fick senare samma resultat även i andra länder. Slutsatsen han drog var att vaccinet stärkte immunförsvaret rent allmänt och gjorde att barnen tålde även andra sjukdomar bättre. 

Efter en tid kom ett nytt mässlingvaccin som fördubblade dödligheten i infektionssjukdomar bland flickor. Detta vaccin gavs enligt rekommendationer från WHO till barn som var 4-5 månader istället för som tidigare till barn som var 9 månader (då antikroppar från modern minskar om barnet fortfarande ammas).

Fyndet förbryllade Peter Aaby och han berättade detta för WHO, men först 1992 drogs vaccinet tillbaka efter att samma resultat visat sig i Sudan och Haiti. Christine Stabell Benn säger i en interju att när vaccinet prövades på barn i Afrika blev det inte någon större reaktion på den höga dödligheten, men hade det varit i Europa hade konsekvenserna blivit helt annorlunda. 

Den fortsatta forskningen visade att vacciner med avdödat virus ökade dödligheten hos flickor jämfört med pojkar och att försvagade virusstammar i vaccinerna minskade dödligheten i infektionssjukdomar rent generellt. Forskningsresultaten indikerar också att om barn får ett försvagat levande vaccin som första vaccination förbättras immunförsvaret och riskerna för ökad dödlighet minskar om ett avdödat vaccin ges senare. 

Forskningen är mycket intressant, men Tandvårdskadeförbundet vill också påminna om andra effekter än ökad dödlighet som vacciner kan ha. Flera funktionshinder som vacciner kan ge har beskrivits i forskningslitteraturen. Risker finns bland annat med kvicksilver (thiomersal) som konserveringsmedel (fanns i svininfluensavaccinet) och aluminium som adjuvant som bland annat finns i vaccin mot livmoderhalscancer. 

Till artikeln på den danska hemsidan sciencenews.dk (danska)
Till den vetenskapliga artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu