Munnens mikroflora har enormt stor betydelse och inte bara för kariesfrekvensen utan även för olika funktioner och för immunförsvaret. Att man har så många olika bakterier i munhålan har forskarna inte förstått tidigare. De nya kunskaperna får bland annat betydelse för hur man ska se på antibiotikabehandling vid infektioner. Om detta skriver Hanna Välimaa forskare vi Helsingfors universitet i Tandläkartidningen.

Forskarna har identifierat omkring 700 olika bakteriesorter i munhålan och av dessa har varje individ vanligen några hundra.

Antibiotika biter inte på alla bakterier och vanligen förekommer biofilm i munhålan, vilket försvårar för antibiotika att verka. Odling av bakterier och svampar är fortfarande rutinmetod, men det finns andra metoder som tittar på nukleinsyror/DNA. Vid odling är det exempelvis svårt att få fram bakterier som kräver syrefri miljö. 

En fördel med odling är att man då kan utföra resistensbestämning av bakterier och svampar. Laboratorierna ska kontinuerligt samla resistensdata för de bakterier som dominerar i prover från dentala infektioner.

Bakteriers roll vid slemhinneinfektioner är troligen undervärderad, skriver Hanna Välimaa. Speciellt har fynd av Staphylococcus aureus och betahämolyserande streptokocker rapporterats hos patienter med olika problem i munslemhinnan. De förekommer också ofta som fynd tillsammans med Candida. 

Att ta prover på och identifiera olika bakterier och svampar är helt klart en diagnostisk utmaning. Proverna består av många olika bakterier, virus och svampar och de mikroorganismer som finns i munhålan är ofta rätt lika både vid hälsa och sjukdom. Därför är det, enligt Välimaa, extremt viktigt vid ivägskickning av prov att förmedla så mycket information som möjligt till laboratoriet. Med god information kan de optimera både odlingsförhållanden och remissvar. Det senare innebär att de kan berätta mer om vissa specifika fynd än vad de annars hade gjort.

Man kan  inte utrota alla bakterier i munhålan och därför är det bättre att försöka bli vän med sina bakterier och se till att man har tillräckligt bra och många sådana. Klorhexidin och liknande sköljmedel ska inte användas. Däremot är det klokt att varje dag äta surkål eller syrade grönsaker och att undvika socker eftersom det underhåller de dåliga bakterierna. 

Bakterier i munhålan lever ofta i så kallade biofilmer eller lite slarvigt uttryckt i bakteriesamhällen. Antibiotika kommer inte så lätt åt dessa samhällen och därför kan det vara bättre att mekaniskt ta bort bakterier och plack. Att enbart använda antibiotika fungerar sällan, skriver Hanna Välimaa. Antibiotika fungerar inte heller på svampar som Candida eller på virusorsakade infektioner. Blåsor och sår i munslemhinnan beror exempelvis ofta på virus. 

Av artikeln framgår att flertalet bakterier som orsakar sjukdom är anaeroba, dvs lever i syrefri miljö. De dör alltså om de utsäts för syre. 70 % av de bakterier man funnit vid odling består av släktena Firmicutes och Bacteroidetes, exempelvis hör olika sorts streptokocker hit. 

Se mer via länken nedan

Till artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu