Vanlig tandvård är sällan problem att få i andra länder i Europa på försäkringskassans bekostnad. Det handlar om den fria rörligheten inom EU. Nu har dock Högsta förvaltningsdostolen fattat ett vägledande beslut som innebär att patienters rätt till ersättning för kostnader för vård i annat EU-land. Men det gäller enbart om patienten skulle haft rätt att få vården betald av det offentliga i Sverige. Det är alltså svårt och kanske omöjligt att få avgiftning i annat europeiskt land bekostad av försäkringskassan. 

Högsta förvaltningsdomstolens beslut handlar om en kvinna med extrem svettning som fick botulinumbehandling i Danmark. Hon fick ersättning för behandling av armhålor och händer men inte för övrig behandling.

Redan tidigare var det tydligt från försäkringskassan att ersättning för utlandsvård enbart gäller om motsvarande vård ges i Sverige, vilket nu slagits fast av förvaltningsöverdomstolen. Det innebär att det är omöjligt att få sådan vård som inte är accepterad i Sverige. Exempelvis gäller det kvicksilveravgiftning hos patienter som genomgått amalgamsaering. Inte heller ersätts C-vitamininfusioner vid amalgamsanering, trots att det i många andra länder är accepterat. 

Intressant just med hyperhydros eller onormal svettning är att doktor och tidigare professor Fredrik Berglund funnit att många amalgamskadade lider av onormal svettning och hos hans patienter har flertalet blivit bra från hyperhydros efter amalgamsanering. 

Till artikel i Dagens Medicin

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu