Arbetet inom EU går sakta framåt när det gäller avveckling av amalgam. För drygt ett år sedan förbjöds amalgam på barn och gravida och därefter har alla länder gjort en rapport om hur man ska gå vidare för att avveckla amalgam helt inom tandvården. Även Sverige har skrivit en rapport till EU. I den redogörs för det svenska exemplet att avveckla amalgam. Samtidigt skriver Kemikalieinspektionen att amalgam kommer att fortsatt vara ett hanteringsproblem i tandvården i många decennier framåt. 

Kemikalieinspektionen skriver i rapporten att anledningarna till de svenska framgångarna har varit tillgång till kvicksilverfria alternativ samt efterfrågan och en hög medvetenhet om riskerna med kvicksilver för miljö och hälsa. Tandvårdsskadeförbundets arbete med att upplysa om riskerna med amalgam har förstås varit betydelsefullt, men det skriver Kemikalieinspektionen ingenting om. Av Dentalmaterialutredningen (SOU 2003:53) framgår att 85 procent av svenska folket år 2003 ansåg att amalgam var skadligt. Det var knappast myndigheterna som upplyst befolkningen om det. 

Rapporten från Kemikalieinspektionen redovisar också att "trots att tandamalgam idag inte används kommer befintliga amalgamfyllningar hos vuxna svenskar vara en källa till kvicksilverutsläpp i decennier framöver". Förbundet brukar säga att hälften av befolkningen ännu har amalgam i tänderna, men vi kan också se att nyanlända har mycket amalgam och det långt ner i åldrarna. Tandläkarna och annan tandvårdspersonal kommer därför att fortsatt utsättas för kvicksilverångor under mycket lång tid framöver. Riskerna i arbetsmiljön bör uppmärksammas mer. 

Av rapporten framgår också att Praktikertjänst har ett projekt för att minimera kvicksilverutsläpp. Projektet har utvecklat rekommendationer för rutiner som syftar till att minimera kvicksilverutsläpp från tandvårdskliniker i Sverige. En annan del i projektet är att utveckla mer effektiva metoder för sanering i tandläkarmottagningarna. Att kvicksilver från amalgam skulle vara farligt för hälsan verkar ännu inte gått fram till majoriteten av tandläkare, men bra att miljöaspekterna uppmärksammas. 

Till Kemikalieinspektionens rapport om avveckling av amalgam 
Till Praktikertjänst och information om att minimera kvicksilverutsläppen
Till mer information hos Praktikertjänst

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu