Inflammationer inuti käkbenet syns inte på vanlig röntgen och inte heller alltid på CBCT (3-dimensionell röntgen). Däremot finns en ultraljudsapparat som heter CaviTAU med vilken det går att ställa rätt diagnos. Alla med misstänkta käkproblem måste få tillfälle till korrekt diagnos, men även patienter med kroniska sjukdomar med mera kan ha nytta av CaviTAU. 

I dag finns ingen möjlighet till diagnostisering i Sverige utan patienten måste åka till Tyskland för att få sådan hjälp. Åtminstone några svenska käkkirurger borde köpa in en CaviTAU för att kunna hjälpa människor med käkproblem. Dagens svenska röntgenapparater ger inte tillräcklig information. 

CaviTAU använder ultraljud för att konstatera om käkbenet innehåller annat än ben, det vill säga fettliknande vävnad som visar att inflammation finns där. Bra med ultraljud är också att man slipper skadliga röntgenstrålar. Ultraljud används t.ex. av de flesta barnmorskor för att titta på den gravida kvinnans foster. 

Inflammation inuti käkbenet innehåller inga bakterier, men kan uppstå efter infektioner i t.ex. rotfyllda tänder eller efter infektioner då en tand dragits ut. Efter tandutdragning läks inte alltid käkbenet korrekt och det kan uppstå hålrum eller bli blodproppar i de små blodkärlen inuti käkbenet. Ibland kan också delar av roten finnas kvar i käkbenet eller att främmande material kommit in där. 

Inflammationen utsöndrar signalsubstanser som triggar igång immunförsvaret (ungefär som cytokinstorm vid covid-19, fast mindre intensivt). När immunförsvaret sätts igång kan man få symtom var som helst i kroppen. En tandläkare har t.ex. berättat om en patient med oförklarlig knäsmärta som helt upphörde efter borttagning av en rotfylld tand, vilken gav upphov till inflammationer i käkbenet. Även kroniska sjukdomar tycks kunna bero på inflammationer inuti käkbenet. 

Det finns alltså anledning för käkkirurger att införskaffa en CaviTAU och du som patient kan också fråga efter en sådan. För närvarande får man åka till någon av de tyska klinikerna som har CaviTAU. Den som har exempelvis allvarliga käksmärtor skulle ha stor nytta av en undersökning med CavTAU.

Ytterligare ett problem i Sverige är att Tandhälsoförbundet inte känner till någon tandläkare med kunskap att operera bort käkinflammationer. Vår erfarenhet är att svenska tandläkare inte har tillräckliga kunskaper inom detta område och att intresset inte finns.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska allvarlig käksmärta behandlas med smärtstillande medel och KBT-terapi. Eftersom ingenting syns med vanliga röntgenmetoder kanske Socialstyrelsen och de tandläkare som konsulterats i frågan tror att folk med käksmärta är psykiskt sjuka. Alla med sådana besvär borde åtminstone få hjälp med ultraljudsmätning av käkbenet. 

Till föredrag av Johann Lechner om käkinflammationer och diagnostik
Till artikel i Tf-bladet om CaviTAU
Till forskning om CaviTAU och diagnostisering

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)