Många exempel finns när rotfyllningar tagits bort och människor tillfrisknat. Weston A Price var en tandläkare verksam under början och mitten av 1900-talet. Han var en god näringsfysiolog och ansåg att karies botades med näringsriktig kost, men han upptäckte också riskerna med rotfyllningar och experimenterade med att operera in rotfyllda tänder från sina patienter under huden på kaniner. Kaninerna fick samma sjukdomar som människorna haft. 

Tandvårdsskadeförbundet rekommenderar att inga rotfyllningar görs och att de som finns tas bort. Alltmer forskning visar att Weston A Price hade rätt - rotfyllda tänder är impregnerade med bakterier och bakteriegifter som påverkar kroppen på många sätt. Rotfyllda tänder gör att man går omkring med inflammationer i kroppen hela tiden. 

Price föreslog en av sina patienter att ta bort en rotfylld tand som trots åtgärder under flera år aldrig ville bli bra. Kvinnan hade varit rullstolsburen i sex år med svår atrit. När den giftiga tanden tagits bort tillfrisknade hon och artriten försvann. Det var först då tandläkaren förstod riskerna med rotfyllningar.

Tanden placerades omedelbart efter borttagning under huden på en kanin och döm om Price förvåning när kaninen fick samma invalidiserande artrit som den kvinnliga patienten. Price fortsatte att forska om rotfyllda tänder och fann att alla innehöll mängder av bakterier som gjorde kaninerna sjuka. Han förstod att det inte gick att göra helt bra rotfyllningar och därför ansåg han att sådana tänder skulle tas bort. 

Till Price hemsida där rotfyllnigar behandlas (engelska)
Läs också om Price här

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu