Gränsvärdena för tungmetaller i livsmedel har sänkts och därför har livsmedelsverket tillsammans med några kommuner undersökt halterna bly, kadmium och oorganisk arsenik i välling, gröt och ris. Halter har ökat men de flesta ligger under gränsvärdet. En viktig anledning till de höga halterna är innehåll i jordskorpan naturligt eller på grund av föroreningar. 

Arsenik finns naturligt i berggrunden och tas upp av riset via jorden eller bevattningsvattnet. Halterna av arsenik varierar naturligt mellan olika platser och kan också variera från en åker till en annan. De produkter som hade högst halter var ekologiskt odlade och arsenikhalten har således ingen koppling till sättet att odla. 

Då så gott som allt ris innehåller arsenik råder Livsmedelsverket föräldrar att inte ge barn under sex år riskakor eller risdrycker. Att som vuxen äta ris och risprodukter några gånger i veckan anser de inte har någon betydelse. För den som har dålig avgiftning kan dock tungmetaller i födan ha betydelse, men det berättar inte Livsmedelsverket. 

Enligt Livsmedelsverket kan man koka riset i stort överskott av vatten och sedan hälla bort vattnet då försvinner hälften av arsenikinnehållet. Fullkornsris är sämre än skalat ris då mycket av tungmetallerna sitter i skalet. Där finns också en del naturliga gifter som fytinsyra.

Genom att lägga riset eller andra liknande produkter i vatten under ett dygn och sedan hälla av vattnet minskar giftmängden. Arsenik kan aldrig brytas ned då det är ett grundämne men det gör däremot t ex fytinsyra och andra gifter som ska se till att riset eller andra frön inte ska börja gro på en gång.

Naturen reglerar detta genom att aktivera enzymer i samband med att jorden blir blöt av regn. Då bryts gifterna ned och fröet är redo att börja gro. Det sker alltså en fördröjning till dess marken är tillräckligt fuktig och risken för torka minimerats. 

Till Livsmedelsverkets pressmeddelande

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu