Vad kommer att hända inom tandvården under år 2024? Dental24 förutspår trenderna och redovisar dessa i en artikel online.

Kontinuerliga förändringar är oundvikliga och många trender har redan börjat ta form. Dental24 skriver att detta gör det relativt enkelt att förutse vissa händelser som sannolikt kommer att inträffa under 2024.

Den politiska debatten om tandvårdens kostnader förväntas fortsätta. Flertalet utredningar och förslag om förändringar i tandvården kommer sannolikt att fokusera på ekonomiska justeringar, snarare än förbättrad tandhälsa.

En fortsatt brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor, särskilt utanför storstadsområdena, kommer troligen att resultera i fortsatta köer och tillgängligheten till tandvårdstjänster kommer därmed att begränsas. Vidare förutspås att tillväxten primärt förväntas drivas av inflation och ökade behandlingskostnader snarare än en ökning av produktionen.

Det förväntas förbli en hög sysselsättningsgrad inom tandvården. Det finns dock ett visst missnöje med låga löner, särskilt för tandsköterskor och en del tandhygienister. Det kan potentiellt leda till ökad personalomsättning eller övergång till andra yrken.

Inom den privata tandvården förväntas uppköp och sammanslagningar, vilka kan resultera i färre individuella tandvårdskliniker och tandtekniska labb. Tandteknikproduktionen blir alltmer automatiserad och tandtekniker förväntas agera som material- och tillverkningstekniska konsulter, särskilt då tandläkare kan ha svårt att hålla sig uppdaterade om den senaste tekniken och den snabba tekniska utvecklingen.

Digitala möten och webbutbildningar har blivit vanligare och denna trend förväntas fortsätta. Påverkan av EU-lagen GDPR blir allt tydligare. Behov av källkritik ökar och ansvar för spridning av saklig information förväntas bli alltmer viktig.

Efterfrågan på värdeskapande informationskanaler förväntas öka. Tryckta tidningar kommer att finnas kvar ännu ett tag, men minskningen fortsätter till förmån för digitala alternativ.

Till artikeln på Dental24

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)