Tranbärsextrakt minskar skadlig biofilm på tänderna. Forskarna anser att det är fenolerna i tranbären som påverkar Streptococcus mutans, det vill säga en bakterie som ger upphov till karies. Tranbär minskar bakteriens metabolism och därmed blir den mindre livskraftig och minskar också syraproduktionen. Bakterien blir helt enkelt mindre skadlig, men dör inte av tranbären. 

Tranbär är kända för att hindra att bakterier sätter sig fast i urinröret, vilket minskar risken för urininfektioner. Nu har forskare testat om bär påverkar risken att biofilm utvecklas på tänderna.

Bärextrakt användes från tranbär, blåbär och jordgubbar plus en kombination av alla tre. Det forskarna misstänkte var att polyfenoler i bären skulle påverka. Biofilmen man testade på bestod av bakterien Streptococcus mutans.

Tranbärsextrakt och det med alla tre bären minskade den metabola aktiviteten hos biofilmen samt reducerade den syrabildande förmågan liksom bakteriens tillväxt. För enbart blåbär krävdes höga koncentrtaioner medan ingen effekt uppmättes av bara extrakt från jordgubbar.

Streptococcus mutans skadlighet vid intag av tranbärsextrakt minskade utan att för den skull ta död på bakterierna. Därför tror forskarna att tranbärens fenoler har en ekologisk inverkan och att närvaron av dessa minskar bakteriernas skadlighet även om de finns kvar.  

Slutsatsen är intressant och antyder att det kanske inte är viktigast att utrota bakterierna utan snarare att "tämja dem" så de blir mindre skadliga. Tranbär eller tranbärsexktrakt är således bra att inta för alla med dålig tandhälsa - man ska nog försöka bli vän med bakterierna. 

Till den vetenskapliga artikeln

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu