TLV är den myndighet som bestämmer vilken ersättning tandläkaren ska få från försäkringskassan för olika tandvårdsåtgärder. TLV fattar beslut om riktpriser för olika åtgärder och det är riktpriset som ligger till grund för vilka statliga bidrag (från försäkringskassan) som betalas ut till tandläkaren. Det är alltså den subvention som patienten får ta del av. TLV har också i uppdrag att hantera en hemsida för att du som patient ska kunna jämföra vad olika tandläkare tar för specifika åtgärder.

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har alltså viktiga uppdrag som berör alla som går till tandläkaren. Trots det är TLV en relativt okänd myndighet. En del kanske har hört talas om den i samband med vilka läkemedel som ska få statliga subventioner då även detta är en viktig uppgift för TLV.

På TLV:s hemsida finns uppgifter om det statliga tandvårdsstödet (HSLF-FS 2018:23) som regleras i form av en föreskrift från myndigheten, Det här stödet är det som ger patienten minskad kostnad. Som patient behöver man inte hålla reda på det utan det är tandläkaren som ansöker om stödet. Bidrag ges endast till den del av kostnaden som håller sig inom de riktpriser myndigheten beslutat om. 

För tandläkaren är det inte alltid lätt att förstå TLV:s regelverk och därför finns ett särskilt kunskapsstöd plus en handbok för tandvårdsstödet som är tillgänglig på TLV:s hemsida .Dessa är främst avsedda för tandläkare, men kan läsas också av den som är patient/konsument av tandvård. 

Vissa åtgärder berättigar ej till stöd och då får patienten själv betala hela kostnaden. Det kan exempelvis gälla behandling med ozon efter utdragning av en rotfylld tand eller vissa behandlingar av parodontit. Fråga därför tandläkaren om kostnadsberäkning och se efter vad som berättigar till stöd eller inte. Vissa åtgärder kanske man själv vill avstå från om man måste betala hela kostnaden själv. 

Tyvärr händer det att tandläkaren fuskar med stödet och kanske får du som patient och konsument inte del av det. Det är svårt att hålla reda på vilka rättigheter man har, men de flesta tandläkare har ett datorprogram som redovisar riktpriset, subventionen från försäkringskassan och det pris du som konsument betalar. Begär ett sådant kvitto vid tandläkarbesöket. 

Annat fusk av tandläkare som uppdagats är att de tagit betalt för en mer omfattande åtgärd än vad som verkligen genomförts. Det kan exempelvis gälla utdragning av tand som av tandläkaren felaktigt bedömts vara  komplicerad och därmed berättigar till högre bidrag än en enklare tandutdragning. När försäkringskassan uppdagat sådant fusk har tandläkaren tvingats betala tillbaka ersättningen, men ingen kontakt har tagits med patienten som således inte fått tillbaka någonting av den merkostnad som han eller hon betalat. 

TLV kommer under hösten 2019 att införa den så kallade tandpriskollen där olika tandläkares priser ska kunna jämföras. Tanken är att konsumenten ska välja en billigare tandläkare och därmed styra mot lägre priser. Tandvårdsskadeförbundet har framfört att detta sannolikt inte kommer att fungera eftersom flertalet tandvårdskonsumenter vill ha en bra tandläkare plus ogärna byter tandläkare som man hunnit lära känna. Framtiden får utvisa vad som händer, men helt klart behöver priser för tandvård sjunka. 

Förutom det statliga tandvårdsstödet per åtgärd finns ett högkostnadsskydd. Det innebär att man själv betalar hela kostnaden upp till 3000 kr. Därefter betalar konsumenten hälften av kostnaden upp till 15 000 kr och därefter endast 15 procent. Det innebär kraftiga subventioner till den som har råd att betala för sin tandvård och missgynnar den som är fattig och inte ens har råd att gå till tandläkaren ens för de mest akuta behoven. 

För att skapa en mer jämlik tandvård föreslår Tandvårdsskadeförbundet att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården och också omfattas av dess högkostnadsskydd. Det skulle också innebära ett närmande mellan tandvården och den medicinska vården, vilket ur hälsosynvinkel är angeläget. 

Se mer på TLV:s hemsida

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu