Titandioxid är ett vitt färgämne som finns i många tandkrämer, tabletter, tuggummin, solskyddskrämer och mycket mer. Metallen titan används som implantat i käkar, höfter och knän. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar får ofta symtom av titan och en del kan vara så känsliga att bara några molekyler påverkar dem negativt. Titan har tidigare ansetts inert men alltmer forskning visar att det är både allergiframkallande och neurotoxiskt. 

Läkare och tandläkare tror vanligen inte att man kan bli sjuk av titan. Många exempel finns där patienter trots att läkare och tandläkare bedyrat att titan inte kan ge problem blivit friska efter borttagning av titanimplantat. Samtidigt som forskning visar att titan läcker ut från implantat och att det kan orsaka symtom.

 Alltmer forskning kommer som visar att titan kan orsaka allergier och galvaniska strömmar och att titan är neurotoxiskt. En av de senaste forskningsstudierna har undersökt hur titan påverkar mänskliga celler och i den fann man att titan orsakar oxidativ stress och programmerad celldöd. Det senare anser forskarna kan vara orsaken till att titan påverkar nervcellerna.

Forskarna skriver i sin rapport att titandioxid kan lösgöras från implantatytan och då ofta i form av nanopartiklar. De hamnar i kroppens cirkulationssystem och därmed når de olika organ, även hjärnan. En nyligen gjord studie visade att 5 nm titandioxid kan finnas i hjärnan. 

Väldigt lite är,  enligt forskarna känt om titandioxidens neurotoxiska kapacitet, men den verkar vara hög trots att titandioxid i andra undersökningar inte visar någon större giftverkan. Syftet med forskarnas studie var just att kontrollera titandioxidens giftighet på cellnivå och då använde man sig av den koncentration som uppmätts i hjärnan.

Resultatet blev att titandioxid i nanopartikelform orsakar oxidativ stress (ROS) och programmerad celldöd upp till tio gånger mer jämfört med kontrollgruppen som inte utsattes för titandioxiden. Forskarna menar att just den programmerade celldöden kan vara orsak till titandioxidens neurotoxiska verkan. 

Titan är såldes inget bra material varken i käkar, höfter eller tandkräm. Alternativ till titan finns i de flesta fall. För implantat i käkarna kan keramen Zirkonia användas och vitt färgämne kan man vara utan i alla produkter. Värre är det med höftimplantat och liknande. Det går dock att få dem täckta med ett keramiskt material, vilket sannolikt minskar riskerna något. 

Till den vetenskapliga studien

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu