IVO (Inspektionen för vård och omsorg) uppmanar fler att tipsa om brister i tandvården. Gör en insats du också. I dag är tillsynen över tandvården ganska obefintlig och kan nog närmast betraktas som ett skämt. Tandläkare som gör fel och skapar skador på patienterna kan fortsätta år efter år. Däremot de tandläkare Tandhälsoförbundet samarbetar med får ofta tillsynsbesök trots att de i huvudssak gör folk friska.

IVO vill som sagt ha fler tips från allmänheten för att kunna förbättra sitt jobb. Klagomål kommer sällan när det gäller tandvården, men med detta enklare förfarande som IVO nu öppnat upp för så kan man anmäla även mindre oegentligheter eller klaga på priset etc. 

Tidigare har det främst varit de tandläkare vi samarbetar med som fått tillsynsbesök. Exempel på det är Irene Brednert Jonsson i Falun. Det handlar alltså om tandläkare som hjälper patienterna att bli friska genom att ta bort rotfyllda tänder och amalgamsanera. Medan tandläkare som gör dåliga jobb och förstör folks tänder inte kontrolleras. 

Det borde vara enkelt för IVO att kontrollera tandläkarna eftersom det finns röntgenbilder och journaler förda över varje enskild patient. Det gäller för övrigt även försäkringskassan som betalar ut det statliga stödet till tandvården. Nyligen uppmärksammades relativt mycket fusk.

Bra är dock den nya vädjan att alla ska kunna påpeka fel brister hos behandlarna för att IVO ska få en bättre bild av hur det står till. Tandvården är det få klagomål på, men vi vet att det borde finnas flera. Nu när IVO tar emot även enklare klagomål finns anledning för alla som går till tandläkaren att påpeka om fel begåtts. 

Det kan vara så enkla saker som att tandläkaren inte informerat ordentligt om de åtgärder som ska vidtas och att du som patient därför nu i efterhand tycker att du fattade fel beslut. Ofta är det svårt att fatta beslut i tandläkarstolen och särskilt om behandling pågår. Andra exempel kan vara när tandläkaren upprepade gånger gjort kronor eller broar som inte passat eller att färgen inte stämmer överens med övriga tänder. 

Allvarligare saker som lagningar som gång på gång går sönder, felaktiga material som satts in eller att du som patient inte fått veta vad de innehåller bör också anmälas. Det gäller också om suganordningar inte fungerat eller om tandläkaren borrat i amalgamet utan att ge ordentliga skydd. 

Hjälp IVO att bli bättre i sin tillsyn. Därmed kanske det blir mindre slappt bland tandläkarna att följa de regler som finns i lagstiftningen. Lagstiftningen behöver skärpas för att vi som patienter och konsumenter av tandvård ska få tillräckligt bra rättigheter, men det är en annan fråga.

Se mer via denna länk

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu