IVO (Inspektionen för vård och omsorg) utövar tillsyn över vården. De besöker sällan tandvården, men nu har de gjort ett tillsynsbesök hos tandläkare Irene Brednert Jonsson i Falun. Det är förstås en anspänning för tandläkaren och hennes patienter känner viss oro.

Från IVO kom en inspektör, en tandläkare och en jurist. Tandvårdsskadeförbundet närvarade med Ann-Marie Lidmark och Minna Blom. Dessutom fanns tandläkare Christer Olsson och juristen Håkan Carle med under inspektionen.

IVO:s avsikt med besöket var att följa upp tidigare beslut om prövotid för den kirurgiska verksamheten. Det framgick också att IVO skulle titta på frågan om vetenskap och beprövad erfarenhet. Frågor ställdes också om patientsäkerhet och egenkontroll.

Besöket tog cirka fem timmar. Först fördes ett samtal med diverse frågor och därefter kopierades ett stort antal journaler som framför allt  handlade om den kirurgiska verksamheten. Kopieringen tog flera timmar och därför fick tandläkaren ringa återbud till dagens patienter.Tidsåtgången var långt mer än vad IVO hade räknat med och det är uppenbart att Irene Brednersts journaler är mycket omfattande och noggrant förda.

Besöket avslutades med några frågor av mer juridisk karaktär och IVO fick slutligen frågan om när tillsynsärenden skulle vara klart. Något svar på denna fråga gick inte att få då IVO insåg att det skulle ta lång tid att gå igenom de insamlade journalerna och att tidsperspektivet var svårt att överblicka.

Tandvårdsskadeförbundet önskar att detta tillsynsärenden får positivt utfall och att Irene Brednert Jonsson bland andra uppgifter också kan fortsätta att hjälpa våra medlemmar med extraktioner och rensning av käkben. Hon är en av få tandläkare som klarar av patienter med riktigt svåra problem.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu