Tandvårdsskadeförbundet har fått möjlighet att delta i Europaparlamentets forum för funktionshindrade. Representanter för många olika organisationer finns samlade inklusive de svenska. Många nya kontakter skapas och frågorna lyfts också tydligt på EU-nivå. Det finns också ett särskilt patientforum där Tf tog upp amalgamfrågan.

- Vi lyssnar på er och vi tycker ni är viktiga, sa Antonio Tajani, president för EU-parlamentet som inledningstalade.

Yannis Vardakastanis, president för European Disability Forum (EDF) tog därefter vid och ställde krav på bättre tillgänglighet för att även funktionshindrade ska kunna delta på lika villkor i politiken och i samhället i övrigt. I dag är det 20 år sedan vi startade EDF och arbetet fortsätter.

Detta är ett forum där det är viktigt att ta upp både elöverkänslighet och tandvårdsfrågor. Många av organisationerna åtminstone från Sverige är intresserade av samverkan med Tf då bland annat tandvårdsförordningen gäller även dem. Precis som för medlemmar i Tandvårdsskadeförbundet vet få om möjligheten att få bidrag från landsting/regioner och precis som för våra medlemmar är det svårt att få läkare att skriva de nödvändiga intygen.

Intressant var att träffa Eropean Patient Forum och där kunna ta upp amalgamfrågan nu när EU beslutat att alla medlemsstater ska införa lagstiftning i syfte att förbjuda amalgam på barn och gravida.

Länk till EU-information (engelska)
Pressrelease från EU (engelska)

Följ eventet live

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu