Det blir allt tydligare att bakterier i tarmen påverkar psyket och att flera sjukdomar med stor sannolikhet beror på tarmens bakteriesammansättning. Det gäller så vitt skilda diagnoser som schizofreni och Parkinsons sjukdom. Nyaste nytt är att det även finns bakterier i hjärnan och att de kan ha kommit dit via vagusnerven, d.v.s. från tarmen till hjärnan. 

Många amalgamskadade har problem med magen och humöret. Kan det bero på att kvicksilver som sväljs påverkar tarmfloran? 

Illustrerad Vetenskap redovisar i en artikel den nya forskningen om bakterier i tarmen, hjärnan och nerverna. Det är hisnande insikter och man förstår att tarmen och hjärnan har en del gemensamt. Av artikeln framgår också att bakterier kan producera GABA som gör oss mer nöjda, bakterier som även kan påverka andra av hjärnans signalsubstanser. 

Bakteriernas betydelse illustreras bland annat i försöket med möss som fick mjölksyrebakterier via fodret. De blev då mindre stressade, men om vagusnerven skars av blev det ingen effekt av bakterietillskotten. Detta och liknande forskning har skapat tankar om att bakterierna kanske vandrar via vagusnerven upp i hjärnan. Bakterierna i hjärnan har sannolikt sitt ursprung i tarmen, enligt annan forskning.

Läs mer i artikeln i Illusterad vetenskap om schizofreni, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och mycket annat som kan ha sitt ursprung i försämrad bakterieflora.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu