Flera av tandvårdsskadeförbundets medlemmar får diagnosen kroniskt trötthetssyndrom eller ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/Chronic fatigue syndrome). Sjukdomen betraktas som neurologiskt och kännetecknas av långvarig utmattning. Symtomen är många och kan bland annat vara feber, halsont, muskel- och ledsmärtor, huvudvärk, känslighet för ljud och ljus, yrsel, minnes- och koncentrationsbesvär. Det påminner om kvicksilver- eller tungmetallförgiftning. Nu har forskare funnit onormal tarmflora hos grupper av ME/CFS-patienter.   

Kronisk trötthet och mängden av symtom påminner mycket om vad amalgamskadade har. Vid amalgamenheten i Uppsala fick man mycket gott resultat efter amalgamsanering på just de symtom som är karaktäristiska för ME/CFS-patienter. Se bild nedan som presenterades vid ett seminarium i december 2016 av professor emeritus Ulf Lindh, som bidragit till utvärdering av amalgamenhetens patienter. Se också artikel i Tf-bladet

Forskare har nu även kikat på tarmarnas bakterieinnehåll, det så kallade mikrobiomet, hos patienter med ME/CFS. Obalanser i tarmfloran har då upptäckts och vissa grupper  jämfört med friska kontroller. Frågan man kan ställa sig är vad som är hönan och ägget. Har magen försämrats med tex IBS före utbrottet av den extrema tröttheten eller har magtarmfloran förändrats till följd av sjukdomen. Tarmfloran kan förstöras av upprepade antibiotikakurer, men också av nedsvalda gifter eller ensidig kosthållning.

Forskarnas slutsats är att oavsett om  IBS förekommer eller inte så finns hos, ME/CFS-patienter en distinkt metaboliskt störning i tarmen som kan påverka sjukdomens intensitet. Samtidigt skriver forskarna att  en del av problemen med tarmfloran kan maskeras av den höga frekvensen IBS hos denna patientgrupp. De nya kunskaperna kan ge upphov till nya terapeutiska strategi för behandlng av vissa subgrupper med ME/CFS​.

Byta av tarmflora eller så kallade feacesimplantat vore intressant för att mer praktiskt/kliniskt kunna kontrollera om det teorin om tarmfloran stämmer. En del av dem som efter amalgamsanering inte blir friska skulle fömodligen behöva feacesimplantat och en anledning är att kvicksilver påverkar bakteriefloran negativt. Se mer via länkarna nedan.

Till artikel om forskningsrapporten nedan (norska)
Till forskningsartikeln om mikrobiomet hos ME-paatienter (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan

Information om amalgamsanering

Doktorn hittar inget fel - det kan vara tänderna. Se filmen från Tandvårdsskadeförbundet:
Till Tf:s video

Bli medlem i TF

Anmäl dig direkt online via vår hemsida.

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet

Förbundet informerar om biverkningar av tandvårdsmaterial, ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009.

Tandvårdsskadeförbundet arbetar för:

  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårds-material och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att sjukvårdens högkostnads-skydd ska gälla sanering av tandfyllningar, stift, rotfyllningar och implantat samt byte av proteser om risk för biverkningar föreligger.
  • Biverkningsregister för material som används i tandvården.

Gå med i Tandvårdsskadeförbundet! Du behöver inte vara sjuk för att stödja vår verksamhet.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885.

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bergsunds Strand 9
117 38 Stockholm
Tel 0520-80 600
info@tf.nu

Stödpersoner
Information samt råd och stöd till våra medlemmar eller till dig som är på väg att bli medlem ges via våra duktiga telefonombud. Se våra stödpersoner här. Du kan också kontakta telefonombud på distriktsnivå, se mer under fliken Distrikt.

Mailfrågor
Frågor om besvär relaterade till tänderna fragor@tf.nu