Flera av tandvårdsskadeförbundets medlemmar får diagnosen kroniskt trötthetssyndrom eller ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/Chronic fatigue syndrome). Sjukdomen betraktas som neurologiskt och kännetecknas av långvarig utmattning. Symtomen är många och kan bland annat vara feber, halsont, muskel- och ledsmärtor, huvudvärk, känslighet för ljud och ljus, yrsel, minnes- och koncentrationsbesvär. Det påminner om kvicksilver- eller tungmetallförgiftning. Nu har forskare funnit onormal tarmflora hos grupper av ME/CFS-patienter.   

Kronisk trötthet och mängden av symtom påminner mycket om vad amalgamskadade har. Vid amalgamenheten i Uppsala fick man mycket gott resultat efter amalgamsanering på just de symtom som är karaktäristiska för ME/CFS-patienter. Se bild nedan som presenterades vid ett seminarium i december 2016 av professor emeritus Ulf Lindh, som bidragit till utvärdering av amalgamenhetens patienter. Se också artikel i Tf-bladet

Forskare har nu även kikat på tarmarnas bakterieinnehåll, det så kallade mikrobiomet, hos patienter med ME/CFS. Obalanser i tarmfloran har då upptäckts och vissa grupper  jämfört med friska kontroller. Frågan man kan ställa sig är vad som är hönan och ägget. Har magen försämrats med tex IBS före utbrottet av den extrema tröttheten eller har magtarmfloran förändrats till följd av sjukdomen. Tarmfloran kan förstöras av upprepade antibiotikakurer, men också av nedsvalda gifter eller ensidig kosthållning.

Forskarnas slutsats är att oavsett om  IBS förekommer eller inte så finns hos, ME/CFS-patienter en distinkt metaboliskt störning i tarmen som kan påverka sjukdomens intensitet. Samtidigt skriver forskarna att  en del av problemen med tarmfloran kan maskeras av den höga frekvensen IBS hos denna patientgrupp. De nya kunskaperna kan ge upphov till nya terapeutiska strategi för behandlng av vissa subgrupper med ME/CFS​.

Byta av tarmflora eller så kallade feacesimplantat vore intressant för att mer praktiskt/kliniskt kunna kontrollera om det teorin om tarmfloran stämmer. En del av dem som efter amalgamsanering inte blir friska skulle fömodligen behöva feacesimplantat och en anledning är att kvicksilver påverkar bakteriefloran negativt. Se mer via länkarna nedan.

Till artikel om forskningsrapporten nedan (norska)
Till forskningsartikeln om mikrobiomet hos ME-paatienter (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu