Statligt tandvårdsstöd finns och består av olika delar. Högkostnadsskyddet är viktigast, men det ger betydligt mer pengar till den som kan gå in med ett kapital på 9000 kr än den som kanske bara har råd att laga några få hål. Hela systemet är orättvist och missgynnar dem som är fattiga och saknar ekonomiska medel. 

Tanken med det statliga tandvårdsstödet är att upprätthålla en god tandhälsa och ge tandvård till en rimlig kostnad för dem med stora tandvårdsbehov.

Det statliga tandvårdsstödet består av :

 • ett allmänt tandvårdsbidrag
 • ett särskilt tandvårdsbidrag
 • ett högkostnadsskydd

Det allmänna tandvårdsbidraget ska uppmuntra vuxna att regelbundet besöka tandläkare för undersökning och förebyggande vård. Bidraget är antingen 150 eller 300 kronor per år, beroende på ålder. Det är alltså en mycket liten del av tandvården och gör att en vanlig undersökningen får några hundra kronor i rabatt. Själv kanske du ändå måste betala mellan 500 och 700 kr för undersökningen. 

Högkostnadsskyddet innebär att du vid mer omfattande behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet beräknas utifrån. Tar tandläkaren mer betalt får du betala överskjutande belopp själv. Högkostnadsskyddet beräknas för en 12-månadersperiod, dvs tandvård under ett år.

Själv betalar man de första 3.000 kronor enligt referensprislistan. Sedan ges ersättning på:

 • 50 procent av kostnader som överstiger 3.000 kr enligt referensprislistan
 • 85 procent av kostnader som överstiger 15.000 kr enligt referensprislistan

Hela systemet bygger alltså på att man först betalar minst 3000 kr innan något som helst stöd ges. Därefter får man hälften av kostnaden enligt referensprislistan betald av försäkringskassan. Kommer man över 15 000 kr betalar man bara 15 procent av kostnaden och det är nu det blir riktigt lönsamt. Då har man själv redan betalat först 3000 kr och därefter hälften av 12000kr (dvs 6 000 kr) tills man uppnått 15 000 kronorsgränsen.

Om man ska göra omfattande åtgärder i tänderna kan summorna lätt komma upp till över 15 000 kr. Det gäller exempelvis om man sätter in implantat eller gör skalfasader. 

Den som har tillräckligt med pengar och som vill göra en del estetiska korrigeringar eller av olika anledningar behöver implantat får alltså gott stöd av staten. De som saknar pengar för att ens komma upp i de första 3000 kronorna (undersökning plus två kompositfyllningar) får egentligen inga subventioner alls. Tandvårdsstödet är därför extremt orättvist och gynnar dem med mycket pengar. 

Till mer information om tandvårdsstödet på TLV

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu