Tandvårdsskadade får sällan hjälp i den konventionella vården utan betraktas främst som psykiskt sjuka. Många blir hänvisade till den alternativa vården och får i allmänhet betala kostnaderna själva, vilket visar att det är långt kvar tills svenska patienter får samma rättigheter som de tyska. I Tyskland betalar försäkringskassan även den komplementära vården och tyska läkare har möjlighet att utöva homeopati med mera. 

Den tyske professorn Harald Matthes inbjöds att tala till Sveriges Riksdag i april 2018 angående integrering av komplementär medicin i den konventionella skolmedicinen.

Han intervjuades under det svenska besökte av Anna Böhlmark för tidskriften AlmaNova, se mer via länken nedan. Harald Matthes berättade om nödvändigheten av att integrera den komplementära vården i vanlig hälso- och sjukvård. Anledningen är att många kroniska sjukdomar inte kan hanteras av skolmedicinen då den endast är inriktad på symtomlindring. 

Sjukhuset Havlhöhe har startats av professor Harald Matthes för att utöva komplementärmedicinsk vård. I Tyskland betalas denna vård av det tyska försäkringssystemet. 80 procent av patienterna vid detta sjukhus förbättras, vilket är en mycket hög siffra jämfört med konventionell vård. .

Resultatet är så bra att tyska sjukförsäkringar uppmuntrar denna form av vård. 
- För dem är det inte en diskussion om integrativ medicin i sig, utan en fråga om ekonomi och hur nöjda patienterna är, säger Harald Matthes. Vården blir betydligt mer effektiv och billigare än enbart konventionell skolmedicinsk vård och det tjänar samhället på. 

Patienterna involveras i vården på ett bättre sätt än i skolmedicinen, vilket minskar användningen av mediciner. I Tyskland finns lagstiftning som gör att patienten har rätt att välja vård och de som kommer till sjukhuset Havlhöhe får alla kostnader ersatta av sjukförsäkringen.

Trots svensk lagstiftning om valfrihet har vi inte kommit särskilt långt när det gäller att integrera den komplementära vården. Än så läng kan ersättning ges till besök hos kiropraktor eller naprapat, men det ser ut att dröja länge tills homeopati, kinesiologi med flera utövare ger ersättning från försäkringskassan. 

Till intervjun med Harald Matthes (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu