I en nyligen publicerad studie fann forskarna att anemi eller blodbrist var vanligare hos tandvårdspersonal som arbetade med amalgam. Kontroller utan amalgamfyllningar hade inga sådana problem alls. Medan tandläkare som arbetade utan amalgam hade ungefär samma procentuella risk föranemi som den kontrollgrupp som hade amalgamfyllningar. Kvicksilver från amalgam utgör således en hälsorisk. 

Den vetenskapliga undersökningen visar att tandvårdspersonal som gör amalgamfyllningar befinner sig i riskzonen för sjukdom. Här jämfördes tandvårdspersonal som jobbade med amalgam med sådana som inte alls gjorde amagamfyllningar. Forskarna jämförde också kontroller som inte jobbade  i tandvården. Av de senare hade 19 amalgamfyllningar och 37 var helt utan sådana fyllningar. 

Tandvårdspersonal som arbetade med amalgam hade högre andel personer med anemi eller blodbrist. Mer än 33 % hade sådana besvär i denna grupp, medan 20 % av tandvårdspersonalen som inte arbetade med amalgam hade anemi. Tittar man på kontrollgruppen så hade 16 % av dem med amalgamfyllningar anemi. Bland dem som inte hade amalgam i tänderna fanns ingen med anemi. Kvicksilver innebär således en riskfaktor för anemi.

Kopplingen mellan anemi och kvicksilverhalter i naglar och hår kunde inte upptäckas när man jämförde grupperna. Om man däremot tittade på de med anemi fann forskarna att det fanns ett samband mellan höga halter kvicksilver i hår och nagelklipp.

Till artikeln 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu