Informationsbehovet är stort bland tandvårdspatienterna och deras ställning behöver stärkas. Sommaren 2023 fick TLV ett uppdrag av regeringen att genomföra en informationsinsats för att öka kunskapen om tandvårdens skyldigheter och tandvårdspatientens rättigheter.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som skall ingå i läkemedelsförmånerna. Detta kallas i vardagligt tal för högkostnadsskyddet.

TLV beslutar vilken tandvård som skall omfattas av högkostnadsskyddet i det statliga tandvårdsstödet och bedriver tillsyn över apoteksmarknaden. Myndigheten beslutar även om referenspriser för de olika tandvårdsåtgärderna.

TLV skriver i sin slutredovisning att patienter i tandvården idag har relativt låg kunskap om vad de har rätt till och hur det ekonomiska stödet till tandvård fungerar. Genom kunskap om det statliga tandvårdsstödet, referenspriser för tandvård och vårdgivarnas prissättning kan tandvårdspatienters ställning stärkas, menar man.

Även om det finns en del information tillgänglig från myndigheter, 1177, Folktandvården och privata vårdgivare, kan det vara svårt för patienterna att förstå vad de kan kräva av tandvården samt att hitta samlad, konkret och relevant information.

Våren 2020 lanserade TLV Tandpriskollen som är en prisjämförelsetjänst. Tandpriskollen är den enda heltäckande tjänsten i Sverige med oberoende information om tandvårdens priser. Tandpriskollen har varit navet i den informationsinsats som TLV har genomfört.

I tjänsten finns priser från så gott som alla tandvårdsmottagningar i Sverige. Som besökare på sajten, kan man göra jämförelser mellan regioner, kommuner och, där det finns, även mellan stadsdelar. Man kan jämföra priser för vanliga behandlingspaket och för enskilda åtgärder.

Den informationsinsats vilken TLV har genomfört omfattar information om det statliga tandvårdsstödet som inkluderar det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), det särskilda tandvårdsbidraget (STB) och högkostnadsskyddet. Insatsen omfattar också att sprida information om de rättigheter man har som patient, bland annat om att få kostnadsförslag och behandlingsalternativ.

Arbetet med att ta fram budskap och informationsmaterial gjordes under hösten och som en del av informationsinsatsen genomfördes en kampanj vid årsskiftet 2023/2024.

Enligt den mätning som gjordes före och efter kampanjen, var genomslaget stort. Antalet besök på Tandpriskollen ökade från 300–800 besök per dag till 4000– 5000 besök dagligen under och strax efter kampanjen.

Men, efter perioden återgick antal besök i stort sett till ursprungsnivån. Mätningar från tidigare genomförda kampanjer följer samma mönster. Tandvård räknas som en så kallad sällanköpsvara och behov av information samt möjlighet att jämföra priser uppstår främst när man behöver tandvårdsbehandling.

TLV uppger vidare i sin slutrapport att det finns ett stort behov av samlad information om tandvård. Kampanjer ökar kännedomen om Tandpriskollen och användningen av tjänsten under kampanjperioderna, men trafiken avtar snart därefter.

För att göra Tandpriskollen till en välkänd och pålitlig informationskälla krävs ett långsiktigt arbete. Förutom löpande drift och förvaltning behövs kontinuerlig teknisk utveckling av tjänsten samt ett fortlöpande arbete med att fylla den med relevant innehåll.

Tandhälsoförbundet (Tf) omnämner Tandpriskollen i flera olika artiklar online. Vi, på Tf, bidrar därmed till att informationen sprids vidare till alla som besöker våra hemsidor och sociala medier.

Till Tandpriskollen

Till TLV:s slutredovisning (Informationsinsats för att stärka tandvårdens patienter)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsstiftelsen.
Förbundets bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Man kan även ge bort ett medlemskap.
Forskningsstiftelsens bankgiro: 170-0285

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)