Alltfler hävdar att tänderna är en del av kroppen och att tandvården bör ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Detta tas upp i en debattartikel i Expressen av Jörgen Rubensson. Han har tidigare varit ordförande för en av de svenska pensionärsorganisationerna och sitter med i Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Det är bra att fler berättar om den nuvarande tandvårdsförsäkringens orättvisor och ställer krav på förändringar. 

En jämlik tandvård innebär att alla ska ha råd och möjlighet att gå till tandläkaren för att laga eventuella kariesangrepp. I dag står människor med låga inkomster utanför tandvården eftersom de inte har pengar till tandvård. Den orättvisa tandvården kräver att du först betalar 3000 kr för att få subventioner. Trots denna tröskel måste du själv betala hälften av tandläkarräkningen tills summan överstiger 15 000 kr. 

För den som saknar pengar är 3000 kr en stor summa och ibland helt oöverkomlig. Den jämlika tandvården handlar inte om att prioritera bland dem som går till tandläkaren utan att se till att de som i dag inte har råd får möjlighet till bra tandvård. Det krävs handfasta politiska beslut för att åstadkomma en jämlik tandvård.

Politiker är dock rädda att en tandvårdsreform ska kosta pengar och tandläkarna vill absolut inte att tandvården förstatligas. I den statliga utredningen om jämlik tandhälsa lyssnar man främst på tandläkare och tandläkarna lobbar starkt emot utredningen. På de seminarier som hölls för några månader sedan var det kraftig dominans av tandläkare, vilket också var tydligt vid redovisningen av vad man kom fram till vid seminarierna. 

En jämlik tandhälsa där alla har råd att gå till tandläkaren skulle sannolikt innebära stora kostnadsbesparingar i sjukvården. Anledningen är att många sjukdomsproblem orsakas av besvär med tänderna. Forskare har funnit att hjärtkärlsjukdomar kan orsakas av bakterier i munhålan och bröstcancer kan kopplas till rotfyllda tänder som både avger bakterier och bakteriegifter. Förhoppningen är att utredarna av jämlik hälsa verkligen gör sådana hälsoekonomiska analyser. 

Se mer i debattartikeln i Expressen via länken nedan
Till debattartikel i Expressen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu