Alltfler hävdar att tänderna är en del av kroppen och att tandvården bör ingå i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Detta tas upp i en debattartikel i Expressen av Jörgen Rubensson. Han har tidigare varit ordförande för en av de svenska pensionärsorganisationerna och sitter med i Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Det är bra att fler berättar om den nuvarande tandvårdsförsäkringens orättvisor och ställer krav på förändringar. 

En jämlik tandvård innebär att alla ska ha råd och möjlighet att gå till tandläkaren för att laga eventuella kariesangrepp. I dag står människor med låga inkomster utanför tandvården eftersom de inte har pengar till tandvård. Den orättvisa tandvården kräver att du först betalar 3000 kr för att få subventioner. Trots denna tröskel måste du själv betala hälften av tandläkarräkningen tills summan överstiger 15 000 kr. 

För den som saknar pengar är 3000 kr en stor summa och ibland helt oöverkomlig. Den jämlika tandvården handlar inte om att prioritera bland dem som går till tandläkaren utan att se till att de som i dag inte har råd får möjlighet till bra tandvård. Det krävs handfasta politiska beslut för att åstadkomma en jämlik tandvård.

Politiker är dock rädda att en tandvårdsreform ska kosta pengar och tandläkarna vill absolut inte att tandvården förstatligas. I den statliga utredningen om jämlik tandhälsa lyssnar man främst på tandläkare och tandläkarna lobbar starkt emot utredningen. På de seminarier som hölls för några månader sedan var det kraftig dominans av tandläkare, vilket också var tydligt vid redovisningen av vad man kom fram till vid seminarierna. 

En jämlik tandhälsa där alla har råd att gå till tandläkaren skulle sannolikt innebära stora kostnadsbesparingar i sjukvården. Anledningen är att många sjukdomsproblem orsakas av besvär med tänderna. Forskare har funnit att hjärtkärlsjukdomar kan orsakas av bakterier i munhålan och bröstcancer kan kopplas till rotfyllda tänder som både avger bakterier och bakteriegifter. Förhoppningen är att utredarna av jämlik hälsa verkligen gör sådana hälsoekonomiska analyser. 

Se mer i debattartikeln i Expressen via länken nedan
Till debattartikel i Expressen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu