I Sverige råder tandläkarbrist och särskilt i norra delen av landet. En del åker till Finland för att hitta en tandläkare. Men hur ser ersättningen ut? Gäller det svenska högkostnadsskyddet även utomlands?

Svenska medborgare kan söka vård i EU-länder och få ersättning i efterhand från försäkringskassan enligt det statliga tandvårdsstödet. Då gäller samma villkor som i Sverige, det vill säga ersättningen beräknas enligt TLV:s beslut om tandvårdsstöd. England, Schweiz och Norge är inte medlemmar i EU och tandvård i dessa länder omfattas alltså inte.

Det innebär att du kan få en tand utdragen i ett annat EU, men ersättning ges inte till ozonbehandling eller PRF (membran tillverkas från ditt eget blod). Även vanliga lagningar ersätts på samma sätt som hemma liksom implantat i den utsträckning som TLV beslutat. 

Det statliga högkostnadsskyddet i tandvården omfattar inte amalgamsanering, operation av käkbensinflammationer och liknande eftersom sådan vård inte finns med i TLV:s listor. Vill man åka till Tyskland för att diagnostisera och operera bort inflammationer i käkbenet så får man betala det själv. 

I Sverige kan man få amalgamsanering som del i en sjukvårdsbehandling, vilket innebär att sjukvårdens högkostnadsskydd gäller. Detta regleras i tandvårdsförordningens 6 och 7 §§ och betalas av regionerna. Amalgamsanering och annat fyllningsbyte finns alltså inte med i det statliga högkostnadsskyddet och behandlas inte av försäkringskassan annat än om man har karies för då betraktas det som en vanlig lagning. 

Barntandvård och tandvård till boende på institutioner eller äldreboenden bekostas av regionerna och omfattas därför inte heller av det statliga tandvårdsstödet och eventuell ersättning för vård utomlands måste man fråga regionens tandvårdsenhet om. 

Akut tandvård som inte kan vänta tills man kommer hem ersätts enligt det system som gäller i det land i Europa där du befinner dig. Den som permanent befinner sig i ett annat land kan också få tandvård i det landet och då i allmänhet på det landets villkor. Barntandvård är gratis i Sverige, men är inte det i alla Europeiska länder. Se mer information på 1177 via länk nedan. 

Mer information om utlandsvård finns på Försäkringskassans hemsida
TLV:s regelverk gällande bidrag till tandvård enligt det statliga tandvårdsstödet finns här
Till information på 1177 om akut tandvård i annat land

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)