En tredjedel av barn och unga i Skandinavien får tandställning finansierad av landstingen. Därtill kommer ett antal som bekostar behandlingen själva. En av biverkningarna vid ortodontisk behandling är förekomst av rotresorption. En majoritet får någon form av inflammatorisk påverkan på roten,men det är bara 1-5 % av dem som behandlas som får allvarliga besvär.. 

Många barn har i dag trånga käkar, vilket gör att tänderna sitter för trångt och växer över varandra. Detta anses mindre bra av många skäl inklusive estetiska. Dock kan tandställningar ställa till framtida problem. För det första dras alltid minst fyra tänder ut, vilket kan påverka både bettet och utseende. 

Därtill kommer risk för rotresorption (OIIR) dvs att tänder som får extra tryck i processen med att flytta tänderna får inflammationer som gör att roten tillbakabildas. Det innebär risk för att fler tänder behöver dras ut. Tandläkarens behandling och skicklighet har betydelse för utfallet. Se mer ilitteraturstudien som det länkas till nedan.

För utom dessa besvär kan metallkänsliga individer få problem med tandställningarna och det handlar dels om allergier och dels om överkänslighet av annat slag. Tyvärr behör många en metalltråd bakom tänderna resten av livet för att tänderna inte ska återgå till sitt gamla läge. Det finns dock tandställningar av plast, men hittills har patienterna fått betala dem själva. 

Alternativt till tandställningar har tidigare redovisat på denna hemsida. Det handlar mycket om kosten och andningen för att vidga käkarna.  Trånga käkar beror främst på näringsbrister under uppväxten, men det kan också bero på tungans möjlighet att trycka mot gommen och om man andas genom munnen eller näsan, enligt tandläkare John Flatter. 

Till översiktsartikeln om rotresorptioner
Till tidigare artiklar på hemsidan
Allergisk mot krom och nickel
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu