Den norska tandläkartidningen tar upp risker med tandläkarturism. Inom EU har medborgarna rätt att gå till vilken tandläkare som helst. Hemlandet betalar räkningen inom vissa gränser. Ofta är det 50 till 80 procent billigare i lågprisländer som Ungern och Polen och det handlar ofta om implantat, kronor och broar etc som är relativt dyra att göra i det egna landet. Problemet är dock att blir det fel ska man gå tillbaka till behandlande tandläkare. 

I Ungern kan det vara 30-70 procent billigare att få tandarbeten än i de nordiska länderna. De allra flesta är nöjda med sina behandlingar. I Sverige får man tillbaka utgifter för utförd tandvård i andra länder inom EU förutsatt att kostnaden uppgår till högst det referenspris som TLV beslutar om. 

Tannlegetidningen menar att medicinska turister betalar lite högre kostnad än landets invånare för tandvården och samtidigt tvingas de inhemska patienterna att köa eller att betala för höga priser. Nordiska tandvårdsturister tränger således ut de inhemska patienterna. Samtidigt får landet i fråga inkomster.

Riskfyllt är om tandläkarna har dålig hygien och olika sjukdomar sprids. Exempel finns med dåligt steriliserade instrument, spridning av hepatit C-virus med mera. Antibiotikaresistenta bakterier kan också spridas. 

En del svenska tandläkare har flyttat utomlands och det av flera olika skäl. Vissa på grund av trakasserier av Socialstyrelsen och dess tidigare tillsynsenhet. Svenska patienter åker exempelvis till Bobbie Beckman i Italien för att få zirkoniaimplantat då han var en av de första svenska tandläkarna att använda detta material.

De som ska amalgamsanera åker till Dagmar Magnusson på ön Samos i Grekland. Där får det bra behandling inklusive C-vitamindropp som svenska tandläkare sällan vågar ge sina patienter. Med C-vitamindropp eller C-vitamininfusioner kan tandläkaren ta bort amalgamet betydligt fortare än annars. Dagmar Magnusson räknar med att det tar en till två veckor att bli av med allt amalgam hos henne och det tack vare C-vitamindropp under själva sanering. Vissa patienter med kraftig allergi kan också få höga kortisondoser i samband med saneringen.  

Till artikeln (norska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu