Hälften av den brittiska befolkningen säger att de är rädda för att gå till tandläkaren och sannolikt är det ungefär likadant i Sverige. Många har således en känsla av obehag när det går till tandläkaren. Men de 12 procent av befolkningen som verkligen har en uttalad tandvårdsrädsla har allvarliga problem och kan på sikt få allvarliga problem med tänderna. Visst stöd går att få från regioner/landsting och vissa kliniker erbjuder lugnande medel eller nedsövning. 

Personer med tandläkarskräck har ofta dålig tandhälsa, vilket anses vara resultatet av att man inte går regelbundet till tandläkaren. Det forskarna i den brittiska studien funderade över var om man behövde göra annan terapiplanering för personer med tandläkarskräck. Patienter med tandvårdsrädsla  undersöktes och olika variabler mättes som tandköttsinflammation, karies, behov av rotfyllingar, borttagning av tänder och behov av kronor, broar och proteser. Tandvårdsrädda hade behov av mer vård än ordinarie patienter, men själva terapiplaneringen var inte annorlunda. 

Viss hjälp kunde patienterna få av KBT-terapi. Många med extrem tandvårdsrädsla kommer sig inte för med att ens söka den hjälp som finns att få och ofta skäms de över den dåliga tandstatusen så att även det blir ett hinder för tandläkarbesök.. 

Den som har extrem tandläkarskräck har rätt till viss ersättning från regionen (landstinget) och det är tandvårdsförordningen som reglerar detta. Dock krävs intyg från psykolog att man verkligen har allvarlig skräck för att gå till tandläkaren. Flera tandläkarmottagningar erbjuder antingen lugnande medel eller nedsövning för den som så önskar. 

Ring till tandläkaren och beställ tid och berätta samtidigt om tandläkarskräcken. Många tandläkare har kunskaper för att hantera patienternas rädslor och som sagt det finns både lugnande medel att ta till och nedsövning. KBT-terapi är också en möjlighet för att kunna hantera sin rädsla. 

Till artikeln i Dental Tribune (engelska)
Till forskningsartikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu