Stor oro finns bland tandläkare och särskilt hos de små klinikerna. Flera kan tvingas i konkurs då patienter avbeställer bokade tider. Det gäller även kliniker som behandlar Tandvårdsskadeförbundets medlemmar. Tandläkare kan dock precis som andra företag söka stöd från Tillväxtverket för att personalen ska kunna gå ner i tid utan att det orsakar stora kostnader för företagen. 

Tandläkarkliniker är förstås riskmiljöer eftersom borrning orsakar aerosoler med vilka eventuella virus kan spridas under rätt lång tid. Ozongeneratorer under natten kan vara ett sätt att minska risken för smittspridning, men man kan inte ha på dem när patienter är där. Tidiga morgnar då inga patienter varit där kan vara säkrare än senare på dagen. 

Under dagtid gäller främst bra och effektiv rening och kraftig luftväxling på kliniken. Flera kliniker har bra miljöer, men det finns ändå anledning för många multisjuka att undvika tandläkaren den närmaste tiden. Sköljvatten kanske man ska ha med sig själv då de så kallade unitarna inte alltid är fria från mikroorganismer.

Allvarligt är att även tandläkarna råkar i ekonomisk kris om patienter uteblir. Äldre och multisjuka ska förstås undvika att gå till tandläkaren. Besöket kräver ofta även användande av allmänna kommunikationer. Yngre, friska har troligen inte så mycket att frukta. 

Tandläkarna kan ansöka om stöd från Tillväxtverket bland annat för att minska de anställdas arbetstider. För den som är ensamföretagare kanske det inte löser problemen då kostnader för lokaler, utrustning med mera ändå finns där.

Tandvårdsskadeförbundet tror att det just nu kan vara intressant att ge nödvändig tandvård gratis till arbetslösa och personer med försörjningsstöd. Dels för att de i dag antagligen inte vågar gå till tandläkaren då deras ekonomi är osäker och dels för att bidra till fler patienter hos tandläkarna vilket kanske gör att de överlever den akuta krisen.

Det finns en oro att de tandläkare som tar han om tandvårdsskadade patienter inte klarar den nu pågående ekonomiska krisen. 

Se artikel i Tandläkartidningen om permitteringar av tandvårdspersonal
Till Tillväxtverkets stöd till att korta arbetstiderna för personalen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu