Teknikutvecklingen går fort i tandvården, men alla tandläkare anammar inte de nya digitala verktygen.  Andra remitterar patienter för exempelvis tredimensionella röntgenbilder.  De flesta patienter vet inte så mycket om vilka hjälpmedel som finns. Här ges en kort sammanfattning av en artikel från 2018 som beskriver en del av de nyheter som tandläkare kan använda sig av. Tandläkare kan skaffa material och tekniker som gör att det mesta kan hanteras digitalt. 

Många tandläkare använder sig i dag av CBCT (Cone Beam Computed Tomography) som är relativt lågstrålande, men ändå ger bra bilder. Med hjälp av dataprogram kan tandläkaren ”skiva upp” mjukvävnaderna runt tanden inklusive käkbenet och se om där finns några infektioner eller hålrum.

Tandläkaren hittar därmed tidigare gömda rotinfektioner och kan också se om det finns delar av käkbenet där infektioner finns och som då behöver opereras bort. Med denna teknik kan man också se om det finns kvar amalgambitar i slemhinna eller käkben och om andra metaller finns kvar. Med hjälp av de tredimensionella bilderna kan tandläkaren bättre planera utdragning  av tänder och också bestämma hur implantat ska placeras för att fungera bra.

Om en infekterad/rotfylld tand dragits ut är det viktigt att ta bort all infekterad vävnad inklusive infekterat käkben.  Därefter kan en del mikroorganismer ändå gömma sig i käkbenets hålrum och därför använder en del tandläkare ozongas under cirka 40 sekunder för att effektivt döda bakterier, virus och svampar som kan finnas kvar. Ozon påverkar inte mänskliga celler.

Vissa tandläkare använder sig också av särskilda membran som innehåller vita blodkroppar och fibrinogen  (PRF) gjorda av patientens eget blod. De har också visat sig vara effektiva genom att påskynda läkning. Membranet utgör också ett bra skydd mot benet och förkortar påtagligt tiden för läkning. Bentätheten har visat sig öka vid användning av PRF och inläkning av implantat förbättras.

Med CAD/CAM-teknik läser tandläkaren digitalt av tändernas läge och utseende. Informationen skickas digitalt direkt till tandteknikern eller till en maskin som tillverkar kronor. För patienten är detta positivt då man slipper avtrycksmassa som ska stelna i munnen.

Till artikeln (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu