Vi återkommer ofta till tandläkare Weston A. Price när det gäller kost som är bra för tänderna. Price praktiserade som tandläkare och var också en mycket duktig forskare under 1900-talets första hälft. Han fann att kariesfrekvensen till stora delar beror på kosten liksom risken att drabbas av trångställda tänder. 

Arvet efter Weston Price drivs vidare av Weston A Price Foundation. På deras hemsida finns mycket intressant att hämta särskilt gällande kosten. Price undersökte kosten hos drygt 300 grupper av ursprungsbefolkningar och allt detta finns redovisat i boken Nutrition and Physical Degeneration. 

Price fann att moderna amerikanska medborgare åt betydligt sämre än de folkslag han undersökte. Ursprungsbefolkningarna fick i sig 4-10 gånger mer fettlösliga vitaminer (D, K och A) och betydligt mer kalcium, magnesium och fosfater. 

Hos befolkningar som levt traditionellt under lång tid och inte anammat västerländska matvanor hade så gott som inga karies. De hade så bra näringsstatus att om en tand slogs av svällde dentinet över den trasiga tanden så fort att de aldrig fick problem med infektioner i tandrötterna.. 

Bra näringsstatus gjorde också att käkarna växte sig kraftiga och breda. Inte bland någon person hos ursprungsbefolkningarna fann han trångställda tänder där tänderna växte över varandra. Price kontrollerade tänderna, salivens näringsstatus, noterade om käkarna var fullväxta och hur tänderna satt och han kontrollerade också noga befolkningarnas matvanor vid olika tidpunkter på året. 

Price propagerade för bättre kost och menade att tändernas kariesangrepp bara var första stadiet i en fysisk degeneration som berodde på dålig näringsstatus. Han ansåg att det amerikanska folket skulle fördummas om de fortsatte äta socker, vitt bröd och konserverat kött. Tyvärr fick han inte något ordentligt genomslag.

Hans recept för att "laga tänderna" med kosten innebär bland annat att dricka tomat- eller apelsinjuice (ger C-vitamin och andra vattenlösliga vitaminer), riktigt smör, gryta på kokta grönsaker med mycket morötter och byggd på egenhändigt gjord buljong. En bra kost gav också en god tillväxt av käkarna så att tänderna fick plats. Se mer hemsidan via länken nedan. 

Till www.westonaprice.org

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård, att tandvården ska ingå i sjukvården och dess högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- En metallfri tandläkare berättar (Youtubefilm)
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu