Socialstyrelsen anklagas för jäv och korrumption. Det är Svenska Endodontiska Sällskapet som anmäler myndighetens agerande för att strida mot bland annat femte paragrafen i förvaltningslagen. Tandvårdsskadeförbundet är negativt till alla sorts rotfyllningar, men det finns ändå en del intressant i artikeln när det gäller jäv och korrumption som vi också upplevt i amalgamfrågan. 

Författarna till JO-anmälan anser att Socialstyrelsen bryter mot flera olika lagar och  att tjänstemän som utformar förslag kan vara jäviga. Detta känner vi igen när det gäller amalgam. Fortarande har Socialstyrelsen inte erkänt amalgamets skadeverkningar och personer med sådana problem får sällan hjälp i vården.

Man kan spekulera mycket över vad detta beror på då mycket forskning finns som visar amalgamets skadlighet. Kanske finns oseriösa människor som manipulerar forskningsresultat.

Författarna till JO-anmälan anser att Socialstyrelsen brister på många olika sätt och nämner inledningsvis de lagöverträdelser som de anser Socialstyrelsen gjort sig skyldig till. Därefter anförs följande i JO-anmälan:

 • Socialstyrelsen har svikit sin uppgift att se till att arbete sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Deras rekommendationer är desamma som har gett beprövat dåliga resultat sedan mer än 80 år.
 • Socialstyrelsen har vägrat att informera vårdgivare om viktiga forskningsresultat och om beprövat goda resultat med N2 sedan 60 år tillbaka.
 • Socialstyrelsen saboterar tillämpning av tandvårdslagen genom ensidig rekommendation av dålig rotfyllningsmetod.
 • Socialstyrelsen fortsätter att rekommendera material, som enligt SBU:s rapport (Rotfyllning En systematisk litteraturöversikt, November 2010 nr. 203) för snart tio år sedan, saknar evidens.
 • Socialstyrelsen beaktar inte de risker som kommer av att 2,5 miljoner rotfyllda tänder beräknas vara infekterade.
 • Trots obefintliga bevis för påstådda risker vägrar Socialstyrelsen att ge saklig information om N2.
 • Trots att SBU rekommenderat uppföljning av resultat för olika metoder har Socialstyrelsen inte gjort någonting för att ta reda på om N2 verkligen ger så bra resultat som studier visat. Detta är en otrolig brist på intresse för fakta trots att resultaten med gängse rotfyllningsmetoder visats vara skrämmande dåliga.

De menar också att SBU då den undersökte evidensen gällande rotfyllingar helt tog bort N2 från sortimentet och då kunde man inte heller undersöka evidensen när det gäller just N2 som rotfyllningsmaterial.  

Oavsett vad man tycker om N2 så ska naturligtvis inte en myndighet, och i detta fall statens expertorgan på området, aktivt ta bort en befintlig metod från sin undersökning. Mycket av detta känns igen från amalgamdebatten. Läs mer via länken nedan. 

Till artikel på Dental24

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

 • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
 • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
 • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
 • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
 • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
 • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
 • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
 • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu