Tandhälsan ska inte vara en klassfråga, säger Annika Strandhäll som tar över ministerposten för tandvården liksom för hälso- och sjukvåden efter Gabriel Wikström. Strandhäll aviserar en ny utredning och lite småpengar till tandvårdsbidrag för äldre. Tandvårdsskadeförbundet menar dock att tandvården behöver ingå som del i hälso- och sjukvården för att alla ska få möjlighet till tandvård efter behov.

Tandvård kostar olika beroende på vilken tandläkare man går till. Tandvårdsskadeförbundets medlemmar har stora problem med dentala material och tål inte vad som helst. Många kan därför inte gå till vilken tandläkare som helst och flera behöver därför åka långt för att hitta en tandläkare som förstår deras problem. 

Precis som Annika Strandhäll sa i sitt uttalande är fortfarande tandvården klassbunden. Att låta tandvården ingå i den allmänna hälso- och sjukvården vore bra för att minska kostnaderna för dem som lever på marginalen. Det kan vara tufft ändå.

I dag kostar tandvården även för mindre åtgärder åtminstone en tusenlapp för patienten. De som dessutom måste gå till speciella tandläkare med relativt hög prissättning måste betala även mellanskillnaden. Det kan skilja på flera tusen kronor beroende på vilken tandläkare man går till. 

Det är bra att äldre än 65 år får ett tandvårdsbidrag på 300 kr (infördes 1 juli 2017) precis som ännu äldre personer. Dock förslår dessa 300 kr inte långt. 

Till uttalandet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Tf ger objektiv information utan kommersiella intressen. Vi behöver dig som medlem

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida för att ändra adress eller kontrollera att du betalt medlemsavgiften.

Detta är Tandvårdsskadeförbundet (Tf)

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen.

Bidra gärna till TF

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42​ (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-21. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu