Av Socialstyrelsens rapport om vård och omsorg av äldre framgår att nästan alla över 80 år har egna tänder. Så var det inte för 50 eller 100 år sedan. Då hade flertalet äldre proteser och saknade mestadels helt egna tänder. De behövde inte särskilt mycket tandvård, men i takt med förbättrad tandhälsa ökar också behovet av tandvård, vilket Tandhälsoförbundet poängterat under flera decennier. 

Äldre personer har alltså fler och friskare egna tänder i dag än för bara 50 år sedan. Det ställer också ökade krav på tandvården inom äldreomsorgen. Förr kunde personal på äldreboenden och i hemtjänsten ta ut klienternas helproteser och rengöra dem. I dag måste de hjälpa till att borsta de äldres tänder. 

Enligt Socialstyrelsens nya rapport är det endast 3,7 procent av dagens 80 till 89-åringar som helt saknar egna tänder. Drygt 96 procent har alltså egna tänder som behöver ses över, lagas eller tas bort av tandläkare. Denna utveckling har kunnat förutses och fler tandläkare borde ha utbildats under de senaste decennierna, men myndigheterna har uppenbart inte planerat för denna utveckling.

Inte underligt att vi fått tandläkarbrist, trots att barns och ungas tänder förbättrats kraftigt. Tf har i flera årtionden påpekat detta med att tandläkarbehovet ökar i takt med att folk har fler egna tänder kvar när de blir äldre. Förbundet har också pekat på behovet att utbilda omsorgspersonal för att de bättre ska kunna hjälpa sina klienter med munhygienen. 

Först under senare år har behov av bättre äldretandvård uppmärksammats av myndigheterna. Det finns krav både i form av behov av uppsökande verksamhet gällande tandvård för äldre och behov av utbildning av omsorgspersonal för att garantera bättre munhälsa. 

Dagens dyra tandvård gör att många personer över 65 år avstår från tandvård trots behov, vilket framgår av Socialstyrelsens rapport och flera tidigare undersökningar. Det föranleder sannolikt höga kostnader efter några år då dessa personer inte längre kan avstå tandvård på grund av smärtor och infektioner.

Många anledningar finns att uppmärksamma behovet av munhälsobehandlingar och tandvård hos äldre personer. Kommuner och regioner behöver förbättra både den uppsökande tandvården hos äldre och mun- och tandhygienen inom äldreomsorgen. Allt detta visas i Socialstyrelsens nya rapport. 

Till sammanfattning av Socialstyrelsens rapport i Tandläkartidningen
Till Socialstyrelsens rapport Vård och omsorg hos äldre

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)