Tandhälsan försämras ofta under graviditeten beroende på förändrad hormonbalans och ändrad bakterieflora i munnen. Tandläkare Steven Lin som skrivit boken The Dental Diet berättar på sin hemsida varför gravidas munhälsa försämras. På den hemsidan finns också mycket annat intressant och den är väl värd ett besök. 

Tandvårdsskadeförbundet får då och då frågor från gravida kvinnor om tandhälsan. Den försämras ofta under graviditeten och det är vanligt med graviditetsgingivit, d.v.s. infektioner i tandköttet. Orsakerna är oklara, men delvis beror det på småätande och graviditetillamående, men också på hormonförändringar. Även bakteriefloran i munnen förändras under graviditeten, vilket kan leda till blödande tandkött och inflammationer i tandköttet. 

Tandläkare Steven Lin som skrivit boken "The Dental Diet" berättar på sin hemsida om dessa problem och pekar på både hormoniella och immunologiska förändringar. Vetenskapliga studier visar att könshormonerna ökar tillväxten av vissa bakterier i munnen. Det inkluderar Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus och Escherichia coli. P.gingivalis ökar också och kan orsaka blödande tandkött. Det i sin tur kan öka risken för perodontala sjukdomar med risk för tandlossning. 

Helt klart är att kvinnor under graviditeten ofta har problem med bakterier och Candida eller andra svampar i munhålan. Steven Lin menar att mer forskning behövs för att avgöra vilka bakterier som stör och varför kroppen förändrar deras sammansättning. Det forskare har sett är att andelen Candida är högre mitt i och sent i graviditeten jämfört med icke gravida kvinnor. 

Tandköttet är enligt Steven Lin en av de bästa signalerna för om man har en hälsosam graviditet eller inte. Förändringar av kostvanorna är viktiga för att kunna behålla en bra tandhälsa. 

Till Steven Lins hemsida (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu