Många får i dag för lite D-vitamin och anledningen är förändrad livsstil. Många har arbeten som gör att de sitter inomhus och jobbar eller har andra vanor som gör att de vistas alltför lite i solen. Detta enligt en artikel i Dental Tribune, som tar upp tändernas behov av D-vitamin för läkning, benintegration med mera. Tandläkare bör därför kontrollera D-vitaminhalten före behandling.  

Tillräcklig mängd D-vitamin i blodet är viktigt för bra tandvård. Patienter med D-vitaminbrist lider högre risk att drabbas av problem vid implantat. Anledningen är att bentillväxten i käkbenet är beroende av D-vitamin och att brist på D-vitamin försämrar kalciumupptaget.

Av en artikel i Dental Tribune framgår att försök år 2016 visade att alla som behövde ta bort sina implantat efter 15 dagar på grund av att de inte läkte in i käkbenet hade alltför låga D-vitaminnivåer i blodet (mindre än 20 ng per ml blod. I Sverige är gränsvärdet för vitamin D3 i blod 50 ng/ml och under det anses brist föreligga. Optimala nivåer ligger dock betydligt högre (80-100 ng/ml).

Kopplingar finns också till parodontit och blåsor i munnen om man har D-vitaminbrist enligt samma artikel. De tar även upp behovet av andra ämnen som minskar den oxidativa stressen som C-vitamin och olika B-vitaminer. Sedan tidigare vet vi också att selen har viss betydelse. 

Författarna till artikeln tar också upp D-vitaminets betydels för immunförsvaret. Artikeln förklarar på ett bra sätt vikten av till räckliga D-vitaminnivåer i blodet. De rekommenderar ett tillskott på 1000 till 5 000 internationella enheter (IE) för flertalet och upp till 10 000 IE om man har mycket låga D-vitaminnivåer. 

Se mer artikeln i Denta Tribune (engelska)

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf (nytt namn Tandhälsoförbundet).
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

​Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. Inloggning på Min sida gör att du kan ändra adress med mera. Där finns ingen ytterligare information. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf arbetar för att tandvården ska ingå som del i hälso- och sjukvården. Tf informerar om risker med dentala material och rotfyllningar samt koppling mellan tänderna, kroniska sjukdomar och funktionshinder. Största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Att så länge patienten betalar merparten av tandvården ska rättigheterna som konsument stärkas.
  • Att patienten informeras om risker för biverkningar av dentala material och rotfyllningar.
  • Att tandvården blir helt metallfri.
  • Att alla som har eller har haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Att alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den som avlidit och till vilken adress eller mail kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndagar kl 16-18 och onsdagar kl 19-20, sommartid endast kl 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. Sommartid till och med den 10 augusti då endast kl 10-13 bemannas. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu