Karies, parodontit och döda rotfyllda tänder kan påverka allmänhälsan negativt. Det handlar inte bara om förstörda tänder i munhålan utan också om ökad risk för hjärtkärlsjukdomar, lunginflammation hos äldre, cancer, diabetes, reumatism och mycket mer. Att förebygga hål i tänderna och inflammationer i tandköttet är därför ett viktigt område inom folkhälsoarbetet. Dock har det varit svårt att komma igång med riktade insatser.

Vid Umeå universitet pågår uppföljning av Folkhälsomyndighetens stora folkhälsoenkät som görs varje år. Det finns alltså ett mycket stort material att tillgå. Forskarna utgår från frågan om individen låtit bli att gå till tandläkaren trots att behov finns. 

Frågan samkörs sedan statistiskt med andra frågor som handlar om sociala parametrar, inkomst, utbildningsnivå, invandring liksom kön och ålder. Här finns tydliga skillnader mellan invandrade respektive infödda personer. Invandrare med låg utbildning och låg inkomst söker inte alltid tandvård trots behov.

Det är också känt att unga vuxna inte alltid söker tandvård vid behov. Men även inom den gruppen finns stora skillnader relaterade till invandring, låg utbildning och låg inkomst. 

Med hjälp av den här mer noggranna analysen menar forskare att det finns goda möjligheter att rikta information om tandvård, tandvårdsbidrag med mera till de mest utsatta grupperna. Det skulle kunna förbättra folkhälsan rent allmänt, eftersom tänderna har så stor betydelse för sjukdomars debut och fortsatta utveckling.

Nu gäller de att politikerna hänger med i sitt budgetarbete för bättre tandhälsa till de med störst risk och att begränsade resurser används där de behövs som mest. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obundet och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är partipolitiskt respektive religiöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap.

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontider under sommaren: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 11-12)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)