Kvicksilver är en tungmetall som är vitt spridd i miljön. Hög exponering får de som har många amalgamfyllningar. Om man dricker varm, tuggar tuggummi eller gnisslar tänder frigörs höga halter kvicksilver. En del blir sjuka av små mänger kvicksilver medan andra tål rätt mycket och den individuella skillnader beror på vilka gener vi har. Vilka gener det handlar om redovisas i en forskningsrapport från 2017.

Det putsas och borras fortfarande i amalgam med hög exponering av kvicksilverånga som följd. Foster är känsliga då kvicksilverånga tränger igenom placentabarriären och därför ska aldrig amalgamarbeten göras under graviditeten. Fortfarande har en del äldre svenska kvinnor fertil ålder amalgam, men främst gäller det unga kvinnor från andra länder. 

Trots att kvicksilver förbjöds 2009 har fortfarande hälften av befolkningen amalgam i tänderna. Äldre personer kan ha 10 gram kvicksilver i tänderna eller mer. En enda normal amalgamfyllning väger 1,5-3 gram och hälften av detta är kvicksilver. Tungmetallen är ett känt cellgift och en del blir allvarligt sjuka när tandläkaren borrar eller putsar i amalgamet. 

Skllnaden är stor mellan olika individer när det gäller hur mycket kvicksilver man tål. Hela kroppen påverkas dock och det gäller bland annat njurar, hjärna och sköldkörteln. Vanliga symtom är extrem trötthet, värk, synproblem, kognitiva problem, tarmbesvär med mera. Vid akut kvicksilverförgiftning blir man också illamående och får ofta kraftig huvudvärk, dubbelseende med mera. 

Den italienska forskaren Virginia Andresoli har via litteraturstudier kartlagt vilka gener som gör oss känsliga för kvicksilver och sannolikt även mot andra tungmetaller. Hon har hittat många olika gener bland annat sådana som har med bildning av glutation att göra och kvicksilvers bindning till denna viktiga antioxidant och aminosyra (t ex GSTM1 och GSTTI). Andra gener som påverkar om vilken effekt kvicksilver har på nerverna och hjärnan. Exempel på sådana är APOE och COMT som kan försämra hjärnans funktion  med sämre minne och läs- och skrivsvårigheter som följd. 

Författaren till rapporten tar också upp att kvicksilver kan påverka genernas aktivitet, dvs kan ge epigenetiska effekter. Det senare innebär att gener kan komma till uttryck om kvicksilver finns närvarande och då utlösa funktionshinder som autism eller olika ärftliga sjukdomar. 

Kartläggningen av gener som påverkar hur kroppen reagerar på kvicksilver ger stöd för Tandvårdsskadeförbundets erfarenhet att kvicksilver kan påverka kroppen på många olika sätt och att många tiotals symtom kan uppträda samtidigt. Denna genkarta skulle läkare och tandläkare behöva lära sig i sin utbildning. 

Till forskningsrapporten (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu