I senaste numret av Tf-bladet finns en artikel om psoriasis och tungmetaller. I den togs också upp den särskilda psoriasistypen som gör att man flagnar under fötterna och i handflatorna (Palmoplantar Pustulosis (PPP). Nu finns ytterligare en forskningsrapport som bekräftar att sjukdomen kan utlösas av tungmetaller. Slutsatsen i Tf-bladet att det kan vara värt att pröva borttagning av metaller, framför allt i tänder och käkben, står sig alltså.

Den nya undersökningen som publicerades i år gjordes i form av en systemisk sökning efter PPP i forskningsdatabaser mellan åren 1964 och 2018 och forskarna sökte efter Palmoplantar Pustulosis och allergier och/eller psoriasis. Totalt hittade forskarna 519 patienter med PPP och av dessa hade 122 koppling till metallallergier.

Av de med PPP och allergier mot metaller blev 65 % bättre efter att de tagit bort metaller, främst i tänderna. Även om alla inte blev bättre så betyder det att en del får hälsan förbättrad efter t. ex. amalgamsanering eller borttagning av guld och/eller titan i tänder och käkben. 

Precis som vi skrev i Tf-bladet är det därför värt att pröva metallsanering för att bli av med psoriasis och särsklt tycks det gälla PPP. Alla blir inte hjälpta, men en del. 

Till forskningsrapporten
Mer om sjukdomen på sidan internetmedicin.se

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu