Rotfyllningar och andra infektioner i käkarna kan ställa till många problem som är svåra för läkare att diagnostisera. Sjukdomsdebuten kommer inte alltid då rotfyllningen görs utan kan komma många år senare. Ofta uppträder problem efter något fysiskt eller psykiskt trauma då kroppens immunförsvar inte längre klarar att hantera infektionen i munhålan eller käkbenet. 

Ett exempel utgörs av en kvinna från USA som beskrivs i Medical News Today. Hon blev sjuk efter en olycka och blev oförmögen att tala, extremt trött och känslig på olika sätt. Ingenting fungerade och ingen doktor kunde hitta något fel. 

Till slut började hon misstänka att det kunde vara tänderna och rotfyllningarna som avgav gifter vilka orsakade hennes symtom. Hon gjorde en 3D-röntgen och tandläkarna fann nio ställen där hon hade infektioner; dels i fyra rotfyllda tänder, dels under en krona samt i käkbenet där hennes visdomständer tidigare suttit.

Senare visade det sig att hon hade 15 allvarliga infektioner på olika ställen i munhålan. Inte underligt att kroppen reagerade som den gjorde. En tandläkare anlitades som tog bort alla rotfyllda tänder på ett bra sätt och gjorde rent långt in i käkbenet.

Kvinnan fick också intravenöst C-vitamindropp och membran gjordes av hennes eget blod och lades in i hålet efter den rotfyllda tanden (s.k. PRF). Inget antibiotikum användes. Utöver detta rensades benet där visdomständerna suttit. 

Trots lång sjukdomstid som omfattade flera år tillfrisknade kvinnan efter att infektioner i käkbenet rensats bort. Även i Sverige finns många exempel på personer som varit sjuka under lång tid och tillfrisknat efter att rotfyllda tänder tagits bort och käkbenet rensats från infektioner. 

Se mer artikeln i Medical News Today (engelska)
Se också berättelser om rotfyllningar på Tf:s sida min historia
Här en publicerad i Tf-bladet

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

Till Heavy Metal Detox Summit Samtliga föredrag från avgiftningskonferensen i Berlin 2019 finns att köpa här.
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu