Socialstyrelsen har svarat på Tandvårdsskadeförbundets brev angående behov av forskning om risker med rotfyllningar för att skapa evidens. Svaret är intressant såtillvida att myndigheten inte alls förnekar att det saknas evidens för rotfyllningar. Några direkta svar på våra frågor ges dock inte utan man hänvisar till SBU. Några av kommentarerna är dock intressanta. 

Tandvårdsskadeförbundets brev till Socialstyrelsen finns som pdf nedan liksom svaret. Anledningen till brevet är att många tandläkaren inte vill eller vågar extrahera tänder. De anser att rotfyllning är det enda rätta, trots att evidens för detta saknas och trots att ett mycket stort antal rotfyllningar misslyckas och måste göras om.

I de nationella riktlinjerna för vuxentandvården redovisas att forskning saknas gällande rotfyllningar och i brist på evidens har en grupp tandläkare utsedda av Socialstyrelsen fått i uppdrag att bedöma hur infekterade tänder eller döda tänder ska hanteras. Ders råd är att dessa tänder i första hand ska rensas och rotfyllas. Inga kommentarer om risker eller eventuella undantag finns. 

Redan 2010 publicerade SBU en rapport som visade att evidens saknas för rotfyllningsbehandlingar och SBU efterlyste i samband med detta mer och bättre forskning om rotfyllningar och sådana terapier. Därefter har flera Cochrane-rapporter publicerats i ämnet. Inget program  för att lyfta fram denna forskning har publicerats och inte heller har särskilda forskningsresurser avsatts. 

Intressant i brevet från Socialstyrelsen är att myndigheten inte förnekar att det saknas evidens för rotfyllnsterapi. "Angående avsaknad av evidens för rotfyllningar så grundar sig rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer på vetenskap i första hand, och på beprövad erfarenhet i det fall det inte finns vetenskaplig evidens."

Vidare skriver Socialstyrelsen i sitt svar att "Riktlinjerna är inte juridiskt bindande och de ger vägledning för beslut på gruppnivå. Rekommendationerna kan även ge vägledning i beslut som gäller enskilda personer, men utöver rekommendationerna måste behandlaren då ta hänsyn till individens önskemål och särskilda förutsättningar samt den egna professionella expertisen."

Hur dessa skrivningar ska tolkas är oklart, men de innehåller inget försvar för rotfyllningsterapi och betonar patientens vilja och tandläkarens egen bedömning. 

Till tidigare inlägg på hemsidan om Cochranes bedömningar av rotfyllningar
Till redovisning på hemsidan om SBU och avsaknad av evidens för rotfyllningar

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu