Tandläkartidningen har gjort en sammanfattning av tandvårdsåret 2023 som upplevs ha varit ett händelserikt år inom tandvården. Sju av de som anses vara de viktigaste punkterna redovisas i sammanställningen.

Årets mesta fokus har legat på tandvårdspolitik, där regeringen bland annat har aviserat en tandvårdsreform. Det handlar således om politiska utspel och utredningar, men även fusk och nya regelverk tas upp. Tandläkartidningens sammanfattning gäller det som har tagit mest plats i nyhetsflödet.

Tandläkartidningen skriver att tandvården har stått högt på den politiska agendan under året som gått. Främst är det utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn som har levererat delbetänkanden och dessutom fått tilläggsdirektiv.

Under oktober månad kom tilläggsdirektivet att utreda hur man kan ”stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård”. Regeringen aviserade även i samband med detta att man har för avsikt att sänka åldersgränsen för avgiftsfri tandvård. Man meddelade också att man vill slopa möjligheten för asylsökande att få subventionerad akut tandvård.

Äldre människor som har dålig munhälsa pekas ut som en särskilt prioriterad grupp inom det nya högkostnadsskyddet, men regeringen vill genomgående styra de statliga tandvårdsbidragen till de personer som anses ha störst risk för sämre munhälsa. Det hela bygger på en ny nationell modell för riskbedömning, som Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram i våras.

Bristen på tandvårdspersonal tas upp i en av punkterna. Socialstyrelsen konstaterar i nationella planeringsstödet att det är brist på tandläkare i 17 regioner medan det i 13 regioner är brist på specialisttandläkare. Svårigheterna att rekrytera tandläkare i delar av Sverige har även debatterats.

Rapporter om personer som har åtalats för penningtvätt, olaglig hantering av patientuppgifter och fusk med tandvårdsbidrag har inkommit under året. Försäkringskassan granskar nu systematiskt ekonomin vid efterhandskontroller, och i juni månad rapporterade de tillsammans med IVO angående sitt uppdrag att förstärka samarbetet gällande kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer.

Under sensommaren föreslogs i en statlig utredning att Försäkringskassan skall få betydligt större befogenheter att agera vid misstanke om fusk. Enligt detta förslag vill man också införa tillståndsplikt och ägar- och ledningsprövning för privata vårdgivare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet.

Länk till artikeln i Tandläkartidningen

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)