Den självskattade hälsan ökade från 72 procent till 78 procent mellan 2004 och 2016. Detta enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor. Tyvärr finns stora skillnader mellan olika grupper och bland dem med endast förgymnasial utbildning anser endast 69 procent att de har bra tandhälsa. 

Det här innebär alltså att utbildning och ekonomi har stor betydelse för tandhälsan. Stigande ålder gör också att den självskattade hälsan anses sämre. För den som har små ekonomiska marginaler är det svårt att få ihop pengar till tandläkarräkningen. 

Bland dem som upplevt en ekonomisk kris eller som avstått från att besöka tandläkaren av ekonomiska skäl är det inte ens tre av tio (29 procent) som tycker att den egna tandhälsan är bra.

Folkhälsomyndigheten diskuterar tyvärr inte den enskildes kostnader för tandvården utan anser att viktigast är att införa riktade insatser för att förändra levnadsvanor i grupper med störst behov. Myndigheten  nämner t.ex. vanor som rör tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet. Även förebyggande insatser som fokuserar på barn och unga anses behövas för att skapa en jämlik tandhälsa i hela befolkningen.

Tandvårdsskadeförbundet får samtal från förtvivlade personer som frågar efter bidrag till tandvård. Den som har riktigt låga inkomster har möjligher att få tandvård av kommunens socialtjänst, men alla vill inte ansöka om detta. Andra alternativ är olika kyrkor som kan ha fonder för dem som bor i församlingen. Kostnaden för att gå till tandläkaren är mycket stor för den som har sjukpenning, är förtidspensionär etc. 

Viktigt är att tandvården inordnas i hälso- och sjukvården och får samma högkostnadsskydd som där. Åtminsone måste insteget för att få bidrag till tandvården sänkas rejält från dagens 3 000 kr. Nuvarande försäkringssystem för tandvården är djupt orättvist och gynnar den som har mycket pengar. Upp till 3000 kr betalar man allt själv och därefter betalar man hälften.

Först när kostnaderna uppgår till 15 000 kr ges ordentlig rabatt då betalar den enskilde endast 15 procent av kostnaden. Detta system gynnar verkligen den som är stadd i god kassa. Tyvärr har Folkhälsomyndigheten inte gjort någon analys över vilka grupper i samhället som subventioneras mest i tandvården. Tandvårdsskadeförbundet misstänker att det främst är medel- och höginkosttagare som utnyttjar tandvårdsförsäkringen. 

Tänderna är del av kroppen och sannolikt minskar sjukvårdskostnaderna om folk slipper ha allvarliga tandproblem av ekonomiska skäl. Även sådana samhällsekonomiska analyser behövs som underlag för att skapa ett försäkringssystem som är mer jämlikt. 

Till sammanfattning av rapporten
Direkt till Folkhälsomyndighetens rapport
Till artikel i Dagens Samhälle

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu