Mindre kariesangrepp kan självläka med hjälp av kosten, men det är också möjligt att tillsätta vissa ämnen för att stimulera tändernas egen reparationsmekanism. Detta har hemsidan tagit upp tidgare, men här sammanfattas de kunskaper som finns i dag. 

Kosten är viktig och det finns exempel på att även rätt stora kariesangrepp har kunnat självläka. Det handlar framför allt om att få i sig tillräckligt med mineraler och då framför allt kalcium, fosfor och magnesium samt fettlösliga vitaminer som D3, K2 och A. Allt socker ska förstås bort och inget småätande mellan måltiderna. Det krävs för de flesta omläggning av kosten under läkningsperioden.
Se mer i denna artikel eller läs The Dental Diet (skriven av en tandläkare). Altermativt någon av alla de böcker som handlar om "cure tooth decay". 

Modern forskning har också funnit olika sätt att snabba på tänderna självläkning. Ett exempel är möjligheten att tillsätta ett proteiner (olika former av amelogenin-peptider) som snabbar på självläkningen. Se mer i artikel i Ny Teknik och i forskningsartikeln (engelska). Ett annat nyligen introducerat ämne är hydroxiapatit som också tycks förbättra tandens självläkningsprocess. Se forskningsartikeln här

Redan nu finns tandkräm med hydroxiapatit och det lär inte dröja länge innan även proteinet som beskrivs ovan kommer i form av gel eller i speciell tandkräm. Det allra bästa är förstås att redan från början vara noga med kosten så att man inte får några kariesangrepp alls. Tidigare har hemsidan även tagit upp vikten av att mamman under fostertiden då tandanlagen bildas får till räckligt med D-vitamin och sannolikt behövs också ordentligt med mineraler. 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu