">

Att gifter kan spridas från tänder, rotfyllningar med mera har forskningsstöd, ändå är det få läkare respektive tandläkare som förstår detta. Av Patrick Störtebeckers bok "Tandröta som orsak till Nervsjukdomar" framgår att många sjukdomar kan bero just på spridning av gifter från bland annat munhålan och upp till hjärnan och de kraniala nerverna 

Genom att spruta in röntgenkontrastmedel i en pulpa respektive en framtand i överkäken visade Störtebecker med flera att kontrastvätskan spreds med det venösa systemet till hjärnan och skallbasen. 

Han berättar också i sin bok att den ryska forskaren Telegina gjorde försök på både hundar och människor och hon fann också att gifter transporterades från munhålan till hjärnan. Det finns alltså all anledning att misstänka att det är riktigt att bakteriegifter från rotfyllda tänder invaderar hjärnan och i vissa fall kan ge upphov till extrem trötthet, värk med mera. 

Störtebecker, som själv var neurolog och forskade om spridning av gifter från munhålan,  berättar att spridningsvägarna för bakteriegifter med ursprung i munhålan kan spridas via det venösa och klafflösa systemet och når därmed hjärnan. Dessa nervgifter anser Störtebecker kan ge upphov till nervsjukdomar som epilepsi, schizofreni, MS (multiple skleroses) samt maligna gliom. 

Mycket av det Störtebecker tar upp i sin bok har visat sig vara riktigt. Modern forskning kan visa än mer samstämmighet gällande spridning av bakterier, bakteriegifter med mera och det finns all anledning att se till att man har en bakterieflora i balans i munhålan.

Se mer Störtebeckers bok som finns på bibliotek 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf nu
Anmäl dig online 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för giftfri tandvård och att den ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd. Som patient har du nytta av Tf och behövs som medlem. Som medlem kan du ta del av våra rabatter för provtagning, kosttillskott med mera. Tf är partipolitiskt och religiöst obunden och är medlem i Funktionsrätt Sverige.

Om amalgamsanering (hemsida)
Om rotfyllningar (hemsida)
​Tf:s pressmeddelanden
Tf:s facebooksida
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida där kan du ändra adress, anmäla familjemedlemmar med mera (ingen annan information finns där). Medlemsavgift för 2024 (225 kr) skickades ut i november via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och det borde inte kosta mer hos tandläkaren än hos doktorn. Tf arbetar för billigare och bättre tandvård. Tf ger objektiv information i olika tandvårdsfrågor och stöttar dig som patient liksom den som skadats i tandvården. Tf står helt fritt från kommersiella intressen samt är politiskt och religiöst obundet. 

Tf arbetar för att:

  • Sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Patientens rättigheter som konsument stärks.
  • Tandläkaren informerar patienten innan behandling om olika alternativ och risker förknippade med dem.
  • Tandvården ska bli helt metallfri.
  • De som har eller haft besvär från tänderna ges rätt till sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel som vid andra sjukdomar.
  • Alla som vill ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Patienten får gratis utbyte av dentala material inklusive proteser och implantat vid misstanke om biverkningar.
  • Nationella system för klinisk uppföljning av material och metoder i tandvården upprättas.
  • Ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen. Tf är partipolitiskt och religöst obundet och tillhör Funktionsrätt Sverige.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222. Eller ge bort ett medlemskap. 

Kondoleanser:
Kontakta först Tf via mail eller telefon för att ge oss uppgifter om den avlidnes namn, särskild hälsning och andra eventuella önskemål. Glöm inte adress eller mail dit kondoleansbrevet ska skickas. Pengarna sätts in på kontot som angetts ovan. 

Köp en lott
Tf är medlem i Folkspel och del av lottpriset går till förbundet. Köp själv eller ge bort några lotter. Klicka här för att köpa lotter via Tf-kontot.

Kontakta oss
Tandhälsoförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 
(Telefontid: vardagar kl. 10-13)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)