Forskning visar att spenat, ruccola och annat grönt i kosten minskar risken för problem med levern. Därtill påverkas blodtrycket positivt och insulinkänsligheten förbättrades hos möss med typ 2-diabetikes.  Forskarna tror att det handlar om nitratets förmåga att öka kväveoxidhalten i blodet.

Ungefär 200 gram spenat och/eller ruccola per dag räcker för att påtagligt minska risken för fettlever och därmed också risken för att utveckla skrumlever och levercancer. Så många som 25 % av befolkningen drabbas av fettlever och kan riskerna minska enbart genom att förändrda kosten är det mycket intressant.  

Forskningen har genomförts bland annat av Mattias Carlström vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet i Stockholm. Nyfikenheten väcktes då forskarna fann att ökat intag av nitrat minskade fettinlagringen hos möss som fick västerländsk diet. Nu har ytterligare försök gjorts på möss vilket bekräftar att grönsaker med hög nitrathalt som t ex spenat minskar fettinlagringen i levern på möss och i mänskliga leverceller.

 

Intressant är också att tidigare studier visat att nitrat i grönsaker ökar effektiviteten hos mitokondrierna (cellernas energileverantörer) vilket förbättrar prestationsförmågan vid arbete. Det forskarna nu tror är att ökad oxidativ stress minskar kväveoxidproduktionen i kroppen och därmed påverkas olika organ negativt. Kvicksilver bidrar till ökad oxidativ stress. 

– Ingen har ännu fokuserat på nitrat vilket vi tror är nyckeln. Nu vill vi genomföra en klinisk studie för att se om nitrat minskar risken att utveckla allvarlig leversteatos. Resultaten kan leda till utveckling av nya läkemedel eller kompletterande rön kring kosttillskott, säger Mattias Carlström.

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.


Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin (egen hemsida)

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu