En stark oro finns för antibiotikaresistenta bakterier. Anledningen är den frekventa användningen och risken att allt fler bakterier blir mer tåliga mot olika sorters pencillin etc, vilket innebär att det kan bli omöjligt att utrota vissa bakterier som fått fäste i kroppen. Tandläkartidningen har publicerat en interssant artikel på detta tema. Tandvårdsskadeförbundet anser att PRF kan användas vid flera olika tillfällen i tandvården just för att minska behovet av antibiotika. 

Det finns enligt artikelns författare Jørgen Engberg, Tove Larsen och Lotta Edlund stor risk att epedemier kan bryta ut just för att våra nuvarande antibiotikum inte längre biter på alla bakterier. För att minska risken för resistens minskar man nu användningen av antibiotika på gott och ont. 

Av artikeln framgår att man bör välja ett antibiotika som har ett smalt spektrum och därför inte slår mot alla bakterier. Det innebär också mindre störningar på tarmens och munhålans normala bakterieflora. Läs artikeln via länken nedan. Ta också tillskott av bakterier för att återställa tarmfloran.

PRF är en metod där man koncentrerar patientens eget blod och använder sig av fraktionen med stor koncentration av vita blodkroppar. De är aktiva i kroppens immunförsvar, har antikroppar eller minnesceller som gör att de känner igen och kan omhänderta kroppsegna bakterier, t ex de som eventuellt finns kvar i hålet efter en rotfyllning. Att testa det först innan antibiotika skrivs ut borde prövas i större skala. De få svenska tandläkare som använder sig av PRF-metoden får mycket bra resultat vid svåra bakterieinfektioner och patienterna klarar sig bra utan antibiotika. 

Kanske kan PRF i framtiden användas även vid andra tillfällen än extraktion av tänder för att utrota skadliga bakterier. Se mer om PRF via länken nedan. 

Till artikeln i Tandläkartidningen
Till mer på Tf:s hemsida om PRF

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.
 
OBS! Tf:s årstämma hålls digitalt via zoom den 13 juni, anledningen Covid-19 och myndigheternas restriktioner. Således ingen träff i Gävle. Inga anmälningar från medlemmar finns. Deltagare vid stämman är delegater, styrelse och valberedning. 

Förutom denna hemsida se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Amalgam och avgiftning, föredrag psykiater Blomberg (Youtubefilm)

Pressmeddelanden
Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar och funktionshinder. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla som blivit sjuka eller funktionshindrade av tandvården ska ha rätt till samma vård och rehabilitering som andra.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter eller gåvor. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885 eller swisha till mobilnr 123 24 15 222.

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu