Forskning om stamceller eller omogna celler har kommit så långt att det i praktiken går att göra olika vävnader av dem. Därför kan det vara klokt att spara barnens mjölktänder om de i framtiden skulle bli sjuka eller om forskningen kommit så långt att nya tänder kan stimuleras att växa fram ur tandanlaget. Men man kan inte bara lägga tändern i en burk för då dör de utan det krävs att tänder förvaras på ett sätt så att vitaliteten inte fösvinner. För detta ändamål finns i en del länder särskilda tand-banker. 

Forskning visar att mjölktänder innehåller en hel del stamceller som skulle kunna vara livsviktiga vid senare sjukdom. Stamceller är omogna celler som kan fås att utvecklas till nästan vilken typ av vävnad som helst. I framtiden kanske man kan göra både nya tänder, hud och naglar av stamceller. En enda tand innehåller omkring 15 miljoner stamceller.

En första studie har utförts av forskare vid National Institutes of Health i Maryland USA och där lyckades man ur sparade stamceller från mjölktänder få fram både benceller, fettceller och nervceller, enligt Sveriges Radio.Det innebär att det finns en stor potential i att spara sina mjölktänder att ha i reserv om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Det innebär att man använder patientens egna celler och risk för avstötning minimeras.

Viktigt är att hålla tänderna vitala ,dvs färska, annars förlorar stamcellerna sin funktion. Det görs genom att stamcellerna löses upp och lagras i så kallade ”tand-banker” och ifall man skulle behöva använda dem i framtiden är det bara att plocka fram dem.

Det låter som science fiction och det behövs ytterligare ett antal år innan tekniken utvecklats, men det är ingen omöjlighet utan snarare en trolig utveckling av dagens kunskaper. 

Till artikel på SVT:s hemsida
Till artikel i Dentalreview (engelska)
 

« Tillbaka

Sök på hemsidan


Bli medlem i Tf.
Anmäl dig online
 

​Alla går till tandläkaren!
Tf ger objektiv information och arbetar för bra och giftfri tandvård. Du har alltid nytta av Tf och behövs som medlem.

DRIFTSSTÖRNINGAR PÅ HEMSIDAN HAR GJORT DEN TRÖG. VI BER OM URSÄKT FÖR DET OCH HOPPAS PROBLEMEN NU ÄR LÖSTA.

Förutom hemsidan se här:
- Om amalgamsanering 
(hemsida)
- Sjuk av tänderna (Youtubefilm)
Sjuk av titan, (Youtubefilm) 
- Vetenskaplig avgiftningskonferens i Berlin 

Pressmeddelanden

Hantera ditt medlemskap
Logga in på Min sida. Avi om årets medlemsavgift har kommit via Bizsys AB i samverkan med Föreningssupport som sköter medlemsregistret. 

Detta är Tf

Tänderna är en del av kroppen och kan ge upphov till besvär även utanför munhålan. Tf informerar om biverkningar av tandvårds-material, risker med rotfyllningar och kopplingar till kroniska sjukdomar. Tf ger stöd till medlemmarna och arbetar för så riskfria tandvårdsmaterial som möjligt. Den största framgången är förbudet mot amalgam som trädde i kraft 2009. Tf fortsätter att ge objektiv information i olika tandvårdsfrågor. Förbundet står helt fritt från kommersiella intressen.

Tf arbetar för:

  • Att sjukvårdens högkostnadsskydd ska gälla all tandvård.
  • Korrekt information om risker för biverkningar av material inom tandvården.
  • Mindre riskfyllda tandvårdsmaterial och tekniker.
  • Helt metallfria tandvårdsmaterial.
  • Att alla tandvårdsskadade ska ha rätt till samma vård som gäller för andra sjukdomar.
  • Att alla ska ha rätt att byta ut sina giftiga amalgamfyllningar utan kostnad.
  • Att byte av alla dentala material inklusive proteser och implantat sker utan kostnad vid misstanke om biverkningar.
  • Att ett fungerande biverkningsregister upprättas för material som används i tandvården.

Gå med i Tf för att få hjälp och information eller bli medlem för att stötta förbundets verksamhet. Tf arbetar till största delen ideellt och ser därför gärna fler ideella krafter. Tf behövs för att ta tillvara patientens intressen och för att påverka utvecklingen.

Bidra gärna

Bidra gärna till vårt arbete genom att donera pengar till förbundet eller forskningsfonden. Sätts in på bankgiro: 226-4885. 

Kondoleanser kontakta Tf via mail eller telefon för uppgifter om den avlidna inklusive adress. Skickas senast dagen efter beställning. 

Kontakta oss
Tandvårdsskadeförbundet
Bellmansgatan 30
118 47  Stockholm
Tel 08-428 92 42 (teltid vardagar kl 10-13 plus måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20)
info@tf.nu
fragor@tf.nu (för frågor om tänder och hälsa)

Råd och stöd  
Råd och stöd kan ges via telefon 08-428 92 42 kl 10-13 alla vardagar samt måndag kl 16-18 och onsdag kl 19-20. 

Mailfrågor
Frågor besvaras även via mail: fragor@tf.nu